Върни се горе

На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (последно изменена и допълнена, ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021г.), считано от 25.09.2021г. актуална информация за разкрити от базите за обучение свободни длъжности за специализанти се публикува на интернет – страниците на регионалните здравни инспекции (не на интернет – страницата на Министерство на здравеопазването)“

 

 

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

3 УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ 94-2819/28.05.2020 1 07.05.2020 0884/400735
2 МБАЛ „Здравето 2012“ 16-00-40/19.11.2019 1 19.11.2019 02/ 491 17 19
1 УМБАЛ –Проф. Стоян Киркович 16-00-40/28.12.2018 2 18.12.2018 042/ 698 210

 

Сподели в: