Върни се горе

На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (последно изменена и допълнена, ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021г.), считано от 25.09.2021г. актуална информация за разкрити от базите за обучение свободни длъжности за специализанти се публикува на интернет – страниците на регионалните здравни инспекции (не на интернет – страницата на Министерство на здравеопазването)“

 

 

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

3 УМБАЛ „ Проф. д-р Стоян Киркович“АД 16-00-40/15.10.2018 1 12.10.2018 042/ 698 210
2 УМБАЛ „ Свети Георги“ ЕАД 16-00-40/11.10.2018 1 09.10.2018 0884 744 272
1

УМБАЛ „Д-р Георги Странски“EАД - Плевен

16-00-40/11.05.2018 1 02.05.2018 064/ 88 63 19
Сподели в: