Върни се горе

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

3 УМБАЛ „ Проф. д-р Стоян Киркович“АД 16-00-40/15.10.2018 1 12.10.2018 042/ 698 210
2 УМБАЛ „ Свети Георги“ ЕАД 16-00-40/11.10.2018 1 09.10.2018 0884 744 272
1

УМБАЛ „Д-р Георги Странски“EАД - Плевен

16-00-40/11.05.2018 1 02.05.2018 064/ 88 63 19
Сподели в: