Върни се горе

На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (последно изменена и допълнена, ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021г.), считано от 25.09.2021г. актуална информация за разкрити от базите за обучение свободни длъжности за специализанти се публикува на интернет – страниците на регионалните здравни инспекции (не на интернет – страницата на Министерство на здравеопазването)“

 

 

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

2 МБАЛ „Здравето 2012“ 16-00-40/19.11.2019 2 19.11.2019 02/ 491 17 19
1 УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович“ 16-00-40/03.07.2019 1 24.06.2019 042/ 601 125
Сподели в: