Върни се горе

На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (последно изменена и допълнена, ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021г.), считано от 25.09.2021г. актуална информация за разкрити от базите за обучение свободни длъжности за специализанти се публикува на интернет – страниците на регионалните здравни инспекции (не на интернет – страницата на Министерство на здравеопазването)“

 

 

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

2

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД

16-00-40/09.12.2019

2

14.11.2019

046/ 682 290

1

МБАЛ „Св.Пантелеймон-Ямбол“ АД

16-00-40/24.07.2018

2

16.07.2018

046/661 530

Сподели в: