Върни се горе

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

2

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД

16-00-40/09.12.2019

2

14.11.2019

046/ 682 290

1

МБАЛ „Св.Пантелеймон-Ямбол“ АД

16-00-40/24.07.2018

2

16.07.2018

046/661 530

Сподели в: