Върни се горе

На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (последно изменена и допълнена, ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021г.), считано от 25.09.2021г. актуална информация за разкрити от базите за обучение свободни длъжности за специализанти се публикува на интернет – страниците на регионалните здравни инспекции (не на интернет – страницата на Министерство на здравеопазването)“

 

 

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

4 ВМА - София 16-00-40/02.12.2019 1 27.11.2019 02 95 21 451
3

Военномедицинска академия - София

16-00-40/17.10.2019 1 11.10.2019 02 9521 451
2 ВМА - София 16-00-40/31.05.2019 1 27.05.2019 02/ 952 14 51

1

ВМА - София

16-00-40/15.12.2017

1

13.12.2017

02/ 952 14 51

Сподели в: