Върни се горе

На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (последно изменена и допълнена, ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021г.), считано от 25.09.2021г. актуална информация за разкрити от базите за обучение свободни длъжности за специализанти се публикува на интернет – страниците на регионалните здравни инспекции (не на интернет – страницата на Министерство на здравеопазването)“

 

 

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

3 „Аджибадем Сити Клиник“ УМБАЛ 33-УМБАЛ-163/ 16.07.2021 1 13.07.2021 0895 584 445
2 „Аджибадем сити Клиник УМБАЛ - Сърдечно-съдов център“ 33-УМБАЛ-51/ 11.02.2020 1

07.02.2020

0895 584 445

1

МБАЛ „ Национална кардиологична болница“- ЕАД София

33-02-65/ 23.12.2019

1

23.12.2019

02/ 9211-409

Сподели в: