Върни се горе

За периода от 16 до 22 август на територията на областите Благоевград, Велико Търново, Видин, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Разград, София област и Стара Загора са извършени общо 3 389 проверки за спазване на противоепидемичните мерки в обществени обекти, като:

В София област са проверени общо 821 обекта. 31 от извършените проверки са проведени съвместно между регионалната здравна инспекция и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи (ОД МВР) и Българската агенция по безопасност на храните (ОДБХ). Проверени са общо 197 заведения за обществено хранене, 350 търговски обекти, 10 нощни заведения, 202 обекти с обществено предназначение и 93 други обекти (бензиностанции). В резултат на извършените проверки са издадени 9 предписания и 3 акта за установени административни нарушения.

За същия период в област Благоевград са извършени общо 383 проверки. От тях 67 - съвместни между РЗИ, ОДМВР и ОДБХ. Проверени са 132 заведения за обществено хранене, 134 търговски обекти, 10 нощни заведения, 131 обекти с обществено предназначение, 43 други обекти (бензиностанции). Издадено е едно предписание и са съставени два акта за установени административни нарушения.  

На територията на област Велико Търново са извършени общо 564 проверки, 119 от които – съвместни. Проверени са 134 обекти с обществено предназначение, в това число места за настаняване, открити плувни басейни, ученически лагери, игрални зали, фризьорски салони и др. Направени са 68 проверки в заведения за обществено хранене; 297 – в търговски обекти (магазини за промишлени и хранителни стоки, търговски центрове и др.); 4 – в нощни заведения; 42 – в бензиностанции и други обекти; 19 в други обекти (аптеки и дрогерии, лечебни заведения и др.)

В резултат на извършените проверки са издадени общо 72 предписания за отстраняване на допуснати нарушения, от които 43 на търговски обекти, 1 – на обект с обществено предназначение, 24 – в други обекти (бензиностанции), 4 – в лечебни заведения. Съставен е и 1 акт за установяване на административно нарушение в търговски обект – магазин за хранителни стоки.

За посочения период в област Видин са извършени общо 120 проверки за спазване на противоепидемичните мерки, като 28 от тях са направени съвместно между РЗИ, МВР и БАБХ. Общо 30 са проверените заведения за обществено хранене, 68 са търговските обекти, 39 – обектите с обществено предназначение, 5 - другите обекти (бензиностанции) и 6 други обекти.

В област Ловеч са извършени общо 207 проверки, една от които съвместна между РЗИ, МВР и БАБХ. Проверени са 98 заведения за обществено хранене, 40 търговски обекти, 3 нощни заведения, 45 обекти с обществено предназначение и 22 други обекти (бензиностанции).

На територията на област Монтана са извършени общо 325 проверки, от които 29 - съвместни между РЗИ, ОДМВР и ОДБХ. Проверени са 66 заведения за обществено хранене, 253 търговски обекти, 5 нощни заведения, 23 обекти с обществено предназначение, 7 други обекти (бензиностанции).

Общо 458 проверки за спазване на противоепидемичните мерки са извършени в област Пазарджик, 29 от които съвместни между РЗИ, ОДМВР и ОДБХ. Проверени са 101 заведения за обществено хранене, 222 търговски обекти, 15 нощни заведения, 47 обекти с обществено предназначение, 73 други обекти (бензиностанции). Вследствие на проверките са издадени 75 предписания.

В област Разград са извършени общо 334 проверки. От тях 66 са проведени съвместно между РЗИ-Разград, ОДМВР и ОДБХ. Проверени са 26 заведения за обществено хранене, 246 търговски обекти, 5 нощни заведения, 60 обекти с обществено предназначение, 27 други обекти (бензиностанции) и 36 други обекти. Издадени са 2 предписания и са съставени 16 акта за установено административно нарушение.

На територията на област Стара Загора за спазване на противоепидемичните мерки са извършени общо 177 проверки, 8 от които - съвместни между РЗИ-Стара Загора, ОДМВР и ОДБХ. Проверени са общо 44 заведения за обществено хранене, 102 търговски обекти, 32 обекти с обществено предназначение и 2 други обекти (бензиностанции). Издадени са 6 предписания, 3 от които на заведения за обществено хранене и 3 на търговски обекти.

 

 

Сподели в: