Върни се горе

, заместник-министър на здравеопазването

Дата на раждане: 23.07.1970 г.

Emailjnacheva@mh.government.bg 

През 1996 г. завършва Университета за национално и световно стопанство, София със специалност „Банки и банково дело“. През 2001 г. се дипломира като магистър по програма публична администрация в George Washington University.

През 2007 г. придобива диплома по „Здравен мениджмънт“ от МУ София.

През 2010 г. се дипломира като доктор по икономика към УНСС.

В периода 1996 г. –  1999 г. последователно е съветник в отдел „Емитиране и сделки с ценни книжа” и ръководител сектор „Инвестиционни анализи” в Комисията по ценните книжа /понастоящем КФН/.

От 1999 г. до 2000 г. и от 2002 г. до 2010 г. последователно е началник на отдел и директор на дирекция „Бюджет” в Националната здравноосигурителна каса.  

През 2001 г. е ангажирана като експерт към Институт по международни финанси във Вашингтон – Отдел ”Европа” .

През 2002 г. работи като експерт по здравно финансиране към Български здравен проект – по програма на Американската агенция за международно сътрудничество и развитие за България.

В периода 2003 г. – 2004 г. чете лекции по „Финансово счетоводство” в Английски Портсмут университет, София.

От февруари 2010 г. до април 2010 г. е директор на НЗОК.

От август 2010 г. до ноември 2017 г. последователно заема длъжностите държавен експерт, началник отдел „Държавни дейности“ в Министерството на финансите и директор на дирекция „Финанси на общините“ към МФ.

На 10 ноември 2017 г. със заповед на министър-председателя Бойко Борисов е назначена на длъжността заместник-министър на здравеопазването.