Върни се горе

Слави Пачалов - заместник-министър на здравеопазването

Дата на раждане: 23.05.1976 г.

Email: spachalov@mh.government.bg

Завършва Минно-геоложкия университет, гр. София, през 2001 г. с професионална квалификация „магистър“, специалност "Електроинженер - Електрификация на производството".

През 2019 г. се дипломира в Медицинския университет – София, с професионална квалификация магистър по „Трудова медицина и работоспособност“.

От 2001 г. до 2004 г. заема длъжността „главен експерт“ в Министерството на образованието и науката, където изготвя нормативни документи в областта на висшето образование и контролира прилагането им.

2004 г. е назначен за главен експерт по младежките дейности в Столичната организация на БЧК. Отговаря за организационната дейност в младежката организация, както и организира и провежда обучения по първа помощ.

От март до юни 2010 г. като зам.-директор и впоследствие директор на Столичната организация на БЧК, отговаря за дейността на организацията в София.

От 2010 г. до 2016 г. ръководи Службата по трудова медицина на БЧК.

От 2016 г. до 2017 г. работи последователно в УМБАЛ „Александровска“ и Дом за възрастни хора и дневен център „Александровска“.

В периода юни 2017 г. - юни 2018 г. е експерт в КНСБ. По проект за здравословни и безопасни условия на труд провежда обучения по първа помощ, електробезопасност, пожаробезопасност, действия при бедствия и т.н.

От 2017 г. до ноември 2020 г. е управител на частна фирма, занимаваща се с обучения по първа помощ, реакция при бедствия, пожаробезопасност, пътна безопасност, спасителни и издирвателни дейности.

От 20 ноември 2020 г. със заповед на министър-председателя Бойко Борисов е назначен на длъжността заместник-министър на здравеопазването.