Върни се горе

Евгени Григоров - заместник-министър на здравеопазването

Дата на раждане: 29.05.1979 г.

Email: egrigorov@mh.government.bg

Завършва Фармацевтичния факултет на МУ – София през 2002 г., с професионална квалификация „магистър-фармацевт“.

През 2005 г. се дипломира като магистър по „Здравна политика и мениджмънт на здравеопазването“. От 2006 г. има придобита специалност по „Организация и икономика на дистрибуторската и аптечна практика“. През 2009 г. придобива диплома по „Клинична фармация“.

През 2013 г. придобива бакалавърска степен по „Икономика“ със специалност „Финанси“ от УНСС, а 2017 г. завършва магистратура по „Икономика“ със специалност „Стопанска логистика“ в УНСС.

През 2014 г. придобива научна и образователна степен „Доктор по медицина“ с научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“.

От декември 2002 г. до 2004 г. работи като магистър-фармацевт в аптека.

През периода 2004 г. - 2006 г. е изпълнителен директор на фирма ангажирана със здравния и фармацевтичния сектор. До януари 2014 г. заема последователно длъжностите магистър-фармацевт, управител и собственик на фирма за търговия на дребно с лекарствени продукти и т.н.

От 2007 до 2015 г. последователно преподава като асистент, старши асистент и главен асистент във Фармацевтичния факултет на МУ-София. От септември 2010 г. до момента е хоноруван преподавател в МУ-Плевен.

В периода 2014 г. до 2016 г. е началник на отдел „Аптеки и лекарства“ на СЗОК.

От 2015 г. е доцент и преподава във Факултет „Фармация“ на МУ – Варна.

От януари 2016 г. е началник на отдел „Оценка на здравните технологии“ в НЦОЗА

От 20 ноември 2020 г. със заповед на министър-председателя Бойко Борисов е назначен на длъжността заместник-министър на здравеопазването.