Върни се горе

Вредата от тютюнопушенето

Отказването на цигарите не е лесно, но когато откриете драстични подобрения във Вашето здраве и Вашия живот. Информация за вредата от пасивното пушене и тютюнопушене по време на бременност, как се подобрява здравето при отказване на цигарите. Често задавани въпроси за забрана за тютюнопушене на обществени места.

Зависимост към психоактивни вещества

Зависимостта е процес, които се развива постепенно и преминава през различни етапи: експериментиране, употреба, вредна употреба и зависимост. Загубата на контрола върху употребата води до драстични промени в поведението изразени в промяна на приоритетите.

Вредата от злоупотребата с алкохол

Все повече употребата на алкохол преминава в проблем, като основно е на ниво вредна употреба, достигаща до зависимост. Указания за диагностициране на зависимостта и възможности за лечение.

Хазарт и хазартна зависимост

Патологичното разстройство свързано с хазарт се характеризира с неконтролирани залагания, извън всякаква граница на социално-приемливата или за забавление активност, така че има сериозни последици за личността и за живота на залагащия.