Върни се горе

Диагноза

За да се установи дали имате захарен диабет е необходимо да се изследва нивото на захарта в кръвта. Това може да стане сутрин на гладно – захарен диабет е налице при ниво на глюкозата в кръвта над 7.0 ммол/л. Захарен диабет е налице и при установяване на ниво на случайна плазмена глюкоза (т.е. по всяко време на деня, без значение колко време след прием на храна) над 11.1 ммол/л. Тези резултати е необходимо да се потвърдят при повторно изследване.

Лечение на захарния диабет

Лечението на захарния диабет включва няколко основни елемента:

  • Хранителен режим
  • Физическа активност
  • Обучение на пациента
  • Медикаменти – инсулин и таблетки

Спазването на хранителен режим и упражняването на физическа активност са основата на лечението при всички пациенти със захарен диабет. Обучението на хората с диабет за справяне със заболяването в ежедневието е задължителен елемент в цялостния лечебен подход.

При хората със захарен диабет тип 1 (наричан в миналото инсулинозависим или младежки), чийто панкреас не произвежда инсулин, задължително се провежда лечение с инсулин. Целта на инсулиновото лечение е на организма да бъде доставен инсулин, който той не произвежда, по максимално физиологичен начин. Това се постига чрез т.нар. интензифицирана схема – бързодействащ инсулин/бързодействащ инсулинов аналог преди всяко хранене и интермедиерен инсулин/дългодействаш инсулинов аналог преди сън.

При хората със захарен диабет тип 2 обичайно се провежда лечение с таблетки, които стимулират отделянето на инсулин от панкреаса или правят инсулина по-ефективен в организма. Вашият лекар може да започне с един вид таблетки с цел да коригира главния дефект при всеки конкретен случай, както и да изпише по-късно и повече от един вид таблетки, за да подпомогне контрола на диабета. Въпреки, че се наричат антидиабетни средства, нито една от различните групи таблетки не съдържа инсулин. На определен етап от развитието на диабета и при пациентите с диабет тип 2 може да се изчерпат резервите от инсулин и да се премине на лечение с инсулин. Таблетките не действат на пациенти, чийто панкреас не произвежда инсулин. При тях е наложително инжектирането на инсулин.

Профилактика на захарния диабет

  • Оценка на риска и провеждане на скрининг за захарен диабет при лица, които имат рискови фактори за развитие на заболяването
  • Промяна в начина на живот с цел постигане и поддържане на нормално телесно тегло
  • Редукция на телесното тегло –  препоръката е за снижение на теглото с 5-10%  или с 0.5-1.0 кг седмично
  • Провеждане на физическа активност – 30-45 минути умерена физическа активност през повечето дни от седмицата
  • Незабавно консултиране с лекар при установяване на някои от признаците на захарния диабет

При планирането на програми за превенция на захарен диабет е необходимо включване на съответни мерки, насочени към две основни групи - хората с повишен риск от развитие на диабет и цялото население.


Материалът е подготвен от проф. д-р Събина Захариева, национален консултант по ендокринология.