Върни се горе

Влияние на радона

Какво трябва да знаем за радона, опасен ли е за здравето.

Предпазване от жегите

Как да се предпазим от жегите - препоръки на СЗО.

Действия при бедствени ситуации

Как да действаме при реално опасност от наводнение. Указания при бедствени ситуации.

Влияние на шума

Вредни ефекти на шума върху здравето на населението, локални източници. Национална система за мониторинг на шума.

Влияние на електромагнитните полета

Източници на радиочестотни полета и влияние на електромагнитните полета върху здравето.

Топлинен и слънчев удар

Признаци на слънчев и топлинен удар -как да се предпазим, оказване на първа помощ.