Върни се горе

"Опознай рисковете, за да ги избегнеш"
Травматизмът е третата водеща причина за смъртни случаи в Европа. Последствията – физически или психически травми, инвалидизация, големи обществени разходи – могат да се избегнат, ако хората са информирани за рисковете и необходимите действия, които следва да се предприемат в такива случаи. 

Смъртността при битовия травматизъм в източните части на Европа е една от най-високите в света, като много чести са случаите на отравяния и самоубийства

Сподели в: