Върни се горе

Генетично модифицираният организъм (ГМО) е организъм (с изключение на човека), чийто генетичен материал е изменен. Точно избрани определени гени от един организъм се включват в друг организъм, с което му се придават нови характеристики. 

При храните това може да е микроорганизъм, например определени бактерии в сиренето или маята за хляб и бира. Възможно е организмът да е растение или животно, въпреки че все още няма генетично модифицирани животни, използвани при производството на храни. 

Разликата между генното инженерство и традиционните (конвенционални) методи за размножаване на организмите е в това, че при конвенционалните методи природните ограничения не позволяват произволно комбиниране на генетичен материал между растения и животни или дори между определени видове растения. При генното инженерство такива ограничения не съществуват– гените могат да се прехвърлят от цветя към картофи, от бактерии към животни и т. н.