Върни се горе

Вече 30 години епидемията е глобален здравен, социален и икономически проблем и една от причините за висока смъртност. В същото време в последния доклад на Програмата на ООН за ХИВ/СПИН се подчертава, че активната превенция и достъпа до антиретровирусно лечение могат да преобърнат тази негативна тенденция. Резултатите показват, че в глобален план смъртността от СПИН-свързани болести вече е намаляла с 21% в сравнение с 2005 г.

Според последни оценки на Програма на ООН за ХИВ/СПИН, към края на 2010 г. броят на хората с ХИВ в целия свят е 34 милиона души. Между 25-33 милиона души са починали от болести, свързани с ХИВ инфекция.  Всеки ден близо 7 100 души се инфектират с вируса на имунната недостатъчност.  По данни на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН към 13 ноември 2011 г. в България са регистрирани общо 1 438 ХИВ-позитивни лица. Броят на новорегистрираните ХИВ позитивни от началото на 2011 г. е 166 лица. Разпределението по пол сочи 135 мъже и 31 жени. Докато през 2010 г., 55 % от новорегистрираните случаи с ХИВ са били млади хора на възраст 15-29 г., то през 2011 г. те съставляват 38 %. И през тази година най-голям е делът на инжекционно употребяващите наркотици и на мъжете, които имат сексуални контакти с мъже. 60 % от новооткритите ХИВ позитивни през тази година са се инфектирали по сексуален път.  Положителните тенденции у нас се дължат на усилията за превенция на ХИВ и СПИН от страна на МЗ, Националната програма и неправителствения сектор.

МЗ осигурява антивирусна терапия за всички нуждаещи се хора. Тя се осъществява в 5 сектора, които са разкрити към Инфекциозните клиники в София, Пловдив, Варна и Плевен. В момента от нея се възползват 432 души. За тази цел през 2011 г. МЗ осигури 21 медикамента на стойност 7.9 милиона лева. За гарантиране непрекъснатостта на терапията със средства на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария бе създаден и резерв от медикаменти на стойност около 1 милион лева. Прилагането на антиретровирусната терапия удължава живота на пациентите, подобрява имунния им статус и подобрява качеството им на живот. Освен това в страната работят шест здравно-социално центъра, в които се предоставят услуги по превенция на ХИВ/СПИН.  

СПИН е заболяване, което се причинява от вируса на човешкия имунодефицит – ХИВ. Има три основни начина за предаване на ХИВ: по сексуален път – при сексуален контакт без презерватив с човек, инфектиран с ХИВ; по кръвен път – при използване на замърсени с инфектирана кръв игли, спринцовки и др. инструменти за инжектиране; от ХИВ-позитивна майка на бебе – по време на бременността, раждането и кърменето.
В България всеки има възможност да получи качествено и съвременно изследване за ХИВ. Изследването може да се осъществи в мрежата от Кабинети за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС), както и в 12-те мобилни медицински кабинета в страната.

При необходимост това може да стане в лечебно заведение, а за представителите на най-уязвимите групи – в нископраговите центрове към неправителствени организации. При поставяне на диагнозата, всеки ХИВ-серопозитивен получава информация за това къде и как може да получи специализирана медицинска помощ. В България съществуват пет сектора или отделения за проследяване и лечение на пациенти с ХИВ/СПИН към клиники за инфекциозни болести в гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Плевен и гр. Стара Загора. Към 31.10.2011 г. в секторите за лечение на ХИВ/СПИН се проследяват 705 души, от които 432 получават безплатна антиретровирусна терапия.


Материалът е подготвен с любезното съдействие на д-р Тонка Върлева, директор на Програма  "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН".