Върни се горе

В световен мащаб болестта заема 4-6 място между причините за смъртност. Прогнозите сочат, че до 2020 г. тази негативна тенденция ще се задълбочи.  Според различни оценки 4 – 6% от населението над 40-годишна възраст в Европа страда от ХОББ като честотата на заболяването нараства стръмно с възрастта.

Преобладаващо е схващането, че в много случаи болестта остава недиагностицирана. Специалистите смятат, че честотата на ХОББ у нас е значително над средната за Европа и обхваща над 10% от населението над 40-годишна възраст. Причината за това е масовото разпространение на тютюнопушенето в България.

Доказано е, че тютюнопушенето е основния рисков фактор на заболяването, вкл. и пасивно тютюнопушене. Други фактори са вътрешното замърсяване на въздуха от биогорива, използвани в домакинството и за отопление, както и промишления прах и химически агенти като пари и дим.

Симптоми на заболяването са наличието на хронична кашлица със или без отделяне на храчки, затруднено дишане при усилие или в покой, както и данни за наличие на рискови фактори. При всички случаи диагнозата трябва да бъде потвърдена и чрез функционално изследване на дишането – спирометрия, назначено от специалист. Необходимо е също да се направи и рентгенография на белите дробове, за да се изключат други белодробни болести със сходна симптоматика.

Лечението на ХОББ включва използване на различни групи лекарства като бронходилататори с цел разширяване на бронхите. При някои тежки форми на ХОББ с напреднала дихателна недостатъчност  пациентът се включва на кислород с маска в болницата и в домашни условия. Мерките за профилактика на болестта включват избягването на тютюнопушенето като основен рисков фактор. Спирането му винаги носи полза, независимо от продължителността или възрастта на лицата. Това няма да нормализира вече възникнали нарушения в дишането, но ще забави прогресията на болестта и ще отложи развитието на дихателна недостатъчност и евентуално инвалидизиране.

Като социално значима болест лечението на ХОББ е свързано с високи финансови разходи, което сериозно натоварва здравните системи на всички страни. В Европейската общност директните разходи за белодробните болести се оценяват на 6% от общия бюджет за здравеопазване, като 56% от тях (38.6 милиарда евро) се изразходват за ХОББ. Разчетите показват, че разходите за консултации за ХОББ надхвърлят значително тези за бронхиална астма, пневмония, рак на белия дроб и туберкулоза


Материалът е подготвен с любезното съдействие на доц. Денчо Османлиев-национален консултант по пневмология и фтизиатрия