Върни се горе

Списък на базите за рехабилитация

“Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД е дружество към Министерство на Здравеопазването, което ръководи широка мрежа от лечебно-рехабилитационни заведения, разположени в райони, богати на естествени лечебни фактори – минерални води, лечебна кал и подходящ микроклимат.

Основната дейност на дружеството е лечение и рeхабилитация на различни групи заболявания в подострата им и хронична фаза, първична и вторична физиопрофилактика.

Филиали в страната 
Нареченски бани функционални разстройства на нервната система; ендокринно-обменни заболявания - захарен диабет, тиреотоксикоза, затлъстяване; сърдечно-съдови заболявания; заболявания на централната нервна система
Баните-Смолянско  заболявания на опорно-двигателния апарат, периферната нервна система; следфрактурни състояния, луксации, дистрози, контузии, увреждания на меките тъкани, усложнения след травматични състояния; заболявания на стомашно-чревния тракт и чернодробно-жлъчни
Кюстендил хронични заболявания на опорно-двигателния апарат, следфрактурни състояния; заболявания централната и периферна нервна система; гинекологични заболявания; кожни заболявания, състояния след термична травма
Вършец ендокринно-обменни забоявания; сърдечно-съдови; заболявания на централна, периферна нервна система и на опорно-двигателния апарат
Поморие заболявания на опорно-двигателния апарат; заболявания на периферната нервна система; гинекологични заболявания и стерилитет; кожни заболявания
Овча могила заболявания на опорно-двигателния апарат от възпалително и дегенеративно естество, посттравматични такива с мускулни контрактури; заболявания на периферната нервна система; стомашно-чревни, чернодробни-жлъчни и обменни заболявания
Баня - Карловско заболявания на опорно-двигателния апарат; заболявания на периферната нервна система; кожни заболявания; възпалителни гинекологични заболявания и стерилитет
Павел баня вертеброгенни заболявания; заболявания на опорно-двигателния апарат с дегенеративен и постравматичен характер; заболявания на централната и периферна нервна система от възпалителен, токсичен и травматичен характер (вкл. остатъчни явления – парези, парализи)
Момин проход заболявания на периферната и централна нервна система с остатъчни явления; хронични дихателни заболявания; кожни заболявания
Хисаря бъбречно-урологични заболявания; заболявания на стомашно-чревния тракт и чернодробно-жлъчни (вкл. заболявания след вирусен хепатит); ендокринно-обменни заболявания
Велинград заболявания на опорно-двигателен апарат от дегенеративно, възпалително и обменно естество; функционални заболявания на нервната система и заболявания на централната и периферна нервна система; хронични заболявания на дихателната система

Във всички филиали на “СБР-НК”ЕАД има съвременно оборудвани сектори за апаратна физиотерапия и електродиагностика, лазертерапия, парафинолечение, кинезитерапия и балнео- и водолечение. Приоритет на част от филиалите е наличието на естествени калонаходища. Във филиал Баня, Карловско калта е изворно-торфена, в Кюстендил-торфена, а в Поморие-лиманна. За филиалите в Сандански, Велинград и Вършец благоприятен лечебен фактор е съчетанието на специфичния климат и минерална вода.

От първостепенно значение за добрите резултати при хора с увреждания - деца и възрастни е прилагането на съвременни методи на комплексно обслужване. В изработването на лечебна програма след прецизна оценка на рехабилитационния потенциал на пациента участват: лекари специалисти по физикална и рехабилитационна медицина, невролози, интернисти, кинезитерапевти, рехабилитатори и др.