Върни се горе

ОТВОРЕНА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА СРЕДНОСРОЧНА ОЦЕНКА НА ТРЕТАТА МНОГОГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕТО 2014 - 2020 Г.

 

Европейската комисия публикува обществена консултация за оценка на Третата многогодишна програма за действие на Европейския съюз в областта на здравето 2014 - 2020 г.

Всички граждани и организации, които проявяват интерес към здравната политика, общественото здраве, и/или здравеопазването в Европа, се приканват да допринесат за тази консултация.

Консултацията ще продължи до 23 февруари 2017 г.

Консултацията е част от средносрочната оценка на Третата многогодишна програма за действие на Европейския съюз в областта на здравето 2014 - 2020 г. Целта й е да се гарантира, че освен организациите и лицата, които имат пряко участие или се ползват от дейностите по програмата, също така и по-широките групи от заинтересовани страни, както и широката общественост могат да изразят мнението си по отношение на нейното изпълнение и бъдещи приоритети.  

Резултатите от обществената консултация ще бъдат използвани заедно с другите доказателства като информация за средносрочната оценка на Третата многогодишна програма за действие на Европейския съюз в областта на здравето 2014 - 2020 г. Европейската комисия ще публикува работен документ, включително и резюме на резултатите до средата на 2017 г.

Желаещите да вземат участие в консултацията следва да попълнят онлайн въпросник, който е публикуван на английски език. Отговорите на въпросите могат да бъдат представени също така и на всеки един от официалните езици на Европейския съюз.

 

Онлайн въпросникът е достъпен на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/health/programme/consultations/midterm_evaluation_en.htm