Върни се горе

Покана за предоставяне на индикативни ценови за „Осигуряване на дейности за информация и комуникация по проекта“

Покана за предоставяне на индикативна оферта за „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите на проекта“

Покана за предоставяне на индикативна оферта за „Доставка, внедряване, обучение и поддръжка на автоматизирана информационна система за обработка и управление на документооборот“ за 23 Второстепенни разпоредители с бюджет към Министъра на здравеопазването

Покана за предоставяне на индикативна ценова оферта за „Изграждане на здравно-информационен портал“

Покана за предоставяне на индикативна ценова оферта за „Разработване и въвеждане на национални здравно-информационни стандарти за обмен на медицински данни в реално време“

Покана за предоставяне на индикативна ценова оферта за „Доставка и инсталация на стандартен (системен и приложен) софтуер за НЗИС“

Покана за предоставяне на индикативна ценова оферта за „Разработка и доработка на необходими регистри за изпълнението на НЗИС“

Покана за предоставяне на индикативна ценова оферта за „Осигуряване и управление на качеството при изграждане на НЗИС“

Покана за предоставяне на индикативна ценова оферта за „Изграждане на подсистема за събиране на информация от болници (ПСИБ)“

Покана за предоставяне на индикативна ценова оферта за „Разработване и въвеждане на национални номенклатури, задължителни за използване в сектора на здравеопазването по отношение на медицинската информатика и обмена и в реално време“