Върни се горе

 

На вниманието на всички лица, на които им предстои пътуване до Република България

 

Съгласно Заповед № РД-01-189/28.04.2022 г. считано от 1 май отпадат ограниченията за влизане на територията на Р България.

 

 

 

 

 

 

 

На българските граждани, които се намират в чужбина или планират пътуване, се препоръчва:

Да следят информацията, предупрежденията и съветите, които Министерството на здравеопазването и Министерството на външните работи на Р България публикуват на официалните си интернет страници.

Информация за пътуванията, както и индексът на риск при пътуване в различните държави, може да бъде намерена на сайта на МВнР - в рубриката за „Съобщения на Ситуационния център“ (  https://www.mfa.bg/bg/situationcenter/listing ), както и в рубриката „Пътувам за“ за всяка отделна държава https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo

Да се информират и да следват препоръките и инструкциите на властите в държавата, в която се намират.

При необходимост от съдействие гражданите могат да се свързват с Министерството на външните работи на денонощните телефони: +359 2 948 24 04+359 2 971 38 56; 02 948 3052; 02 948 2552; 02 948 2085, както и на имейл адрес crisis@mfa.bg

Какво е важно да знаем за сертификатите за ваксинация срещу и за преболедуване от COVID-19 (Цифров COVID сертификат на ЕС)?

 

 

Актовете, с които на европейско равнище се урежда издаването и приемане на цифровите COVID сертификати на ЕС по отношение на гражданите на държавите членки на ЕС и техните семейства, са:

- Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2021 година относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 (Цифров COVID сертификат на ЕС) с цел улесняване на свободното движение по време на пандемията от COVID-19;

- Регламент (ЕС) 2021/954 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2021 година относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 (Цифров COVID сертификат на ЕС) за граждани на трети държави, които са в законен престой или пребивават законно на територията на държавите членки, по време на пандемията от COVID-19.

Регламентът е правен акт с общо действие, задължителен във всички свои елементи, непосредствено приложим във всяка от държавите членки на ЕС. Неговите адресати не могат избирателно или частично да прилагат разпоредбите му, тъй като регламентът е директно приложим във всички държави членки и има незабавно действие - от момента на влизането си в сила поражда всички действия в националното право, без да са необходими каквито и да било национални актове за неговото транспониране.

Цифровите COVID сертификати на ЕС биват:

1. Сертификат за ваксинация;

2. Сертификат за направено изследване;

3. Сертификат за преболедуване.

Относно сертификата за преболедуване: може да се издаде на лице, при което лабораторната диагноза за COVID-19 е поставена с PCR изследване (NAAT изследване) или с бърз антигенен тест.

На 22 февруари 2022 г. Европейската комисия прие делегиран акт, който позволява издаването на сертификати за преболедуване въз основа на положителен резултат от бърз антигенен тест.

Тази възможност е предвидена включително за лица, тествани на или след 1 октомври 2021 г., при условие че използваният бърз антигенен тест е включен в общия списък на ЕС за антигенни тестове за COVID-19. Този списък подлежи на одобрение от Комитета по здравна сигурност, а издаването на сертификати със задна дата е относимо за антигенните тестове, които към цитираната дата вече са били включени в списъка.

Обръщаме внимание, че всички лица, преболедували, доказано с бърз антигенен тест, изследвани на или след 1 октомври 2021 г., могат да изтеглят от www.his.bg (НЗИС) своя Европейски COVID цифров сертификат.

Валидността на сертификатите за преболедуване  е 6 месеца и могат да се използват при пътуване в ЕС.

Относно сертификата за ваксинация: При завършен ваксинационен курс този документ е със срок на валидност за пътуване в ЕС 270 дни. При завършен ваксинационен курс и поставена бустерна доза документът не е ограничен със срок на валидност в ЕС.

 

Всеки български гражданин има правото да се обърне към европейските институции, включително чрез Представителството на ЕК в България (ул. „Г.С. Раковски“ №124, София 1000, ел. поща:  COMM-REP-SOF@ec.europa.eu), за да отправи своите въпроси към Европейската комисия.