Върни се горе

  • Обявление за изменение на договор № РД-11-397 от 20.12.2018 г.

    • Обновено

    Обявление за изменение
    pdf файл, 412,2 KB, качен на 14.01.2019

    pdf document

Рамково споразумение СПОР № 11/05.06.2017 г.: “Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел“ за нуждите на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза" към МЗ

Проект на договор
doc файл, 190,0 KB, качен на 02.08.2018

doc document

Образец на ЕЕДОП
doc файл, 262,0 KB, качен на 02.08.2018

doc document

Декларация по чл.47, ал.3 от ЗОП
docx файл, 14,1 KB, качен на 02.08.2018

docx document

Покана № 26-00-1424 от 02.08.2018 г.
pdf файл, 893,0 KB, качен на 02.08.2018

pdf document