Върни се горе

Сключване на РС за избор на изпълнител за организиране, обучение и реализиране поставяне на силанти на първите постоянни молари на деца от 5 до 8-годишна възраст по Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0-18 г. в Р България

Публикувано в АОП под №00080-2016-0014

Решение
pdf файл, 1,8 MB, качен на 11.04.2016

pdf document

Обявление
pdf файл, 8,3 MB, качен на 11.04.2016

pdf document

Документация
pdf файл, 14,2 MB, качен на 11.04.2016

pdf document

Проект на Рамково споразумение
pdf файл, 1,8 MB, качен на 11.04.2016

pdf document

Проект на договор
pdf файл, 3,7 MB, качен на 11.04.2016

pdf document

Образци на документи
doc файл, 184,0 KB, качен на 11.04.2016

doc document