Върни се горе

Публикувано в АОП № 00080-2017-0012

Решение за откриване на процедурата
pdf файл, 168,2 KB, качен на 04.08.2017

pdf document

Обявление за поръчка
pdf файл, 366,2 KB, качен на 04.08.2017

pdf document

Документация за участие
pdf файл, 1,4 MB, качен на 04.08.2017

pdf document

Образци на документи
docx файл, 70,5 KB, качен на 04.08.2017

docx document

Проект на договор
docx файл, 50,9 KB, качен на 04.08.2017

docx document

Информация за външни експерти
pdf файл, 241,3 KB, качен на 07.08.2017

pdf document