Върни се горе

Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор по време на строителни/строително-ремонтни работи в спешните отделения на болници и ЦСМП/ФСМП на територията на Северен централен район за планиране в изпълнение на Проект „ПРС СМП“

Публикувано в АОП с номер 00080-2019-0040

Решение №РД-11-528 от 30.12.2019г.
pdf файл, 3,3 MB, качен на 02.01.2020

pdf document

Обявление към Решение №РД-11-528 от 30.12.2019г.
pdf файл, 6,2 MB, качен на 02.01.2020

pdf document

Документация
pdf файл, 39,6 MB, качен на 03.01.2020

pdf document

Образци на документи
docx файл, 536,5 KB, качен на 03.01.2020

docx document

Проект на договор
docx файл, 561,9 KB, качен на 03.01.2020

docx document

еЕЕДОП
zip файл, 85,2 KB, качен на 03.01.2020

zip document

Декларация за конфиденциалност
doc файл, 549,5 KB, качен на 03.01.2020

doc document