Върни се горе

  • Разяснение № 1

    • Обновено

    Разяснение № 1
    pdf файл, 74,1 KB, качен на 18.09.2017

    pdf document

Доставка на ултразвукова апаратура 2D и ултразвукова апаратура 3D“ по ПДП № 4 „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“ по програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“

Публикувано в АОП под №00080-2017-0016

Решение за откриване на процедура
pdf файл, 258,6 KB, качен на 11.09.2017

pdf document

Обявление за поръчка
pdf файл, 579,6 KB, качен на 11.09.2017

pdf document

Документация за участие
pdf файл, 2,6 MB, качен на 12.09.2017

pdf document

Образци на документи
doc файл, 378,5 KB, качен на 12.09.2017

doc document

Проект на договор
docx файл, 72,8 KB, качен на 12.09.2017

docx document