Върни се горе

Доставка на топлинна енергия за стопански нужди за обекти на Министерството на здравеопазването

Публикувано в РОП с УИН 00080-2018-0029

Решение за откриване на процедура
pdf файл, 2,1 MB, качен на 18.12.2018

pdf document

Проект на договор
doc файл, 189,5 KB, качен на 18.12.2018

doc document

Приложение № 1 към проекта на договор
docx файл, 14,0 KB, качен на 18.12.2018

docx document