Върни се горе

Публикувано в АОП с номер 00080-2019-0036

Обявление за поръчка
pdf файл, 16,5 MB, качен на 23.12.2019

pdf document

Документация
pdf файл, 20,6 MB, качен на 27.12.2019

pdf document

Образци на документи и проект на договор
docx файл, 60,9 KB, качен на 27.12.2019

docx document

еЕЕДОП
zip файл, 82,6 KB, качен на 27.12.2019

zip document

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП
pdf файл, 354,1 KB, качен на 27.12.2019

pdf document