Върни се горе

УИН в РОП № 00080-2019-0026

Обявление за поръчка
pdf файл, 1,6 MB, качен на 21.10.2019

pdf document

Документация за обществена поръчка
pdf файл, 36,0 MB, качен на 21.10.2019

pdf document

Техническа спецификация
pdf файл, 1,3 MB, качен на 21.10.2019

pdf document

еЕЕДОП
zip файл, 90,6 KB, качен на 21.10.2019

zip document

Образци на документи.doc
doc файл, 616,0 KB, качен на 21.10.2019

doc document

Проект на договор
docx файл, 564,9 KB, качен на 21.10.2019

docx document

Декларация за конфиденциалност
docx файл, 12,9 KB, качен на 21.10.2019

docx document

Инструкция за достъп до публична папка
pdf файл, 624,0 KB, качен на 21.10.2019

pdf document