Върни се горе

Покана за избор на обслужваща финансова институция за дейността на „УМБАЛ - проф. д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора

Повторна покана за избор на банка за предоставяне на комплексно банково обслужване на „СБР-НК“ ЕАД, филиал Момин проход, ф-л Овча могила и ф-л Вършец

Повторна покана за избор на оферта за комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София за срок от две години

Покана за Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитна институция /банка/ за нуждите на „УМБАЛ – Русе“ АД

Повторна покана за избор на оферта за комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на „МБАЛ-Силисистра“ АД

Покана за избор на оферта за комплексно банково обслужване на МБАЛ „Света Анна - Варна“ АД

Избор на банка за предоставяне на комплексно банково обслужване на „СБР-НК“ ЕАД, филиал Момин проход, ф-л Овча могила и ф-л Вършец

Проект на договор
DOCX файл, 31,4 KB, качен на 17.11.2017

docx document

Методика за оценка
PDF файл, 320,3 KB, качен на 17.11.2017

pdf document

Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП
DOCX файл, 18,8 KB, качен на 17.11.2017

docx document

Оферта
DOCX файл, 25,2 KB, качен на 17.11.2017

docx document

Технически спецификации
PDF файл, 310,8 KB, качен на 17.11.2017

pdf document

Повторна покана за предоставяне на оферта за сключване на договор за банков кредит за нуждите на МБАЛ „Христо Ботев“ АД

Покана за избор на оферта за комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София за срок от две години

Декларация по чл. 57, ал.1, т.1, т.2 и т.7 от ЗОП
DOCX файл, 18,8 KB, качен на 09.11.2017

docx document

Декларация по чл.101 ал.11 от ЗОП
DOCX файл, 28,9 KB, качен на 09.11.2017

docx document

Срок за валидност на офертата
DOCX файл, 16,3 KB, качен на 09.11.2017

docx document

Декларация
DOCX файл, 13,7 KB, качен на 09.11.2017

docx document

Административни данни за участника
DOCX файл, 13,8 KB, качен на 09.11.2017

docx document

Техническо предложение
DOCX файл, 20,2 KB, качен на 09.11.2017

docx document

Ценово предложение
DOCX файл, 49,9 KB, качен на 09.11.2017

docx document

Договор за комплексно банково обслужване
DOCX файл, 79,1 KB, качен на 09.11.2017

docx document