Върни се горе

Повторна покана за избор на изпълнител на финансови услуги за комплексно банково обслужване за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД

Покана за избор на оферта за комплексно банково обслужване за срок от 2 (две) календарни години и 6 (шест) месеца на „УСБАЛО“

Повторна покана за избор на финансова институция за представяне на оферта за комплексно банково обслужване на СБАЛДБ „проф Иван Митев”ЕАД за срок от две години

Повторна покана за избор на обслужваща банка за нуждите на МБАЛ ”Проф. д-р П.Стоянов”АД гр.Ловеч”

Покана за избор на изпълнител на финансови услуги за комплексно банково обслужване за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД

Списък на документите
DOCX файл, 19,5 KB, качен на 12.02.2018

docx document

Декларация за липса на обстоятелства
DOCX файл, 20,0 KB, качен на 12.02.2018

docx document

Декларация за липса на свързаност
DOCX файл, 21,2 KB, качен на 12.02.2018

docx document

Декларация за запознаване с условията
DOCX файл, 14,2 KB, качен на 12.02.2018

docx document

Декларация ATM
DOCX файл, 15,1 KB, качен на 12.02.2018

docx document

Административни сведения
DOCX файл, 14,3 KB, качен на 12.02.2018

docx document

Техническо предложение
DOCX файл, 20,5 KB, качен на 12.02.2018

docx document

Ценово предложение
DOCX файл, 23,8 KB, качен на 12.02.2018

docx document

Договор
DOCX файл, 47,5 KB, качен на 12.02.2018

docx document

Повторна покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги на ДСБПЛРББ „Царица Йоанна“ ЕООД гр. Трявна

Справка за държавните предприятия и търговските дружества, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто към Министерство на здравеопазването актуална към 31.12.2017 г.

Обобщена информация по търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала относно прилагането на Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31.12.2017 г.

Покана за избор на обслужваща банка за нуждите на МБАЛ ”Проф. д-р П.Стоянов”АД гр.Ловеч”

Покана за избор на банкова институция за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров”АД гр. Смолян за срок от две години