Върни се горе

Отчет за изпълнение на целите за 2016 г.

Отчет за изпълнение на целите за 2016 г.
PDF файл, 22,1 MB, качен на 27.02.2017

pdf document

Бюджет за 2017 г. в програмен формат на Министерство на здравеопазването

Отчет за изпълнение на програмата на правителството за стабилно развитие на Република България 2014-2018 г. в сектор здравеопазване

Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите в Република България и изпълнение на Националната здравна стратегия 2015 г.

Данни за касовото изпълнение на бюджетите на сметки за чужди средства на Министерство на здравеопазването за 2016 г.

Ноември
XLS файл, 224,0 KB, качен на 06.01.2017

xls document

Октомври
XLS файл, 219,5 KB, качен на 17.11.2016

xls document

Септември
XLS файл, 224,0 KB, качен на 02.11.2016

xls document

Август
XLS файл, 219,0 KB, качен на 10.10.2016

xls document

Юли
XLS файл, 219,5 KB, качен на 10.10.2016

xls document

Юни
XLS файл, 219,0 KB, качен на 10.10.2016

xls document

Май
XLS файл, 223,0 KB, качен на 10.10.2016

xls document

Април
XLS файл, 225,5 KB, качен на 10.10.2016

xls document

Март
XLS файл, 260,0 KB, качен на 10.10.2016

xls document

Февруари
XLS файл, 259,5 KB, качен на 10.10.2016

xls document

Януари
XLS файл, 219,5 KB, качен на 17.11.2016

xls document

Бюджет на Министерство на здравеоазването за 2016 г.

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми Министерството на здравеопазването за І-во полугодие на 2016 г.

Годишен финансов отчет на Министерство на здравеопазването за 2015 г.

Сборен отчет за 2015 г.
XLSX файл, 107,2 KB, качен на 15.06.2016

xlsx document

Сборен баланс за 2015 г.
XLSX файл, 43,0 KB, качен на 15.06.2016

xlsx document

Отчет за приходите и разходите за 2015 г.
XLSX файл, 43,0 KB, качен на 15.06.2016

xlsx document

Обяснителна записка
PDF файл, 850,2 KB, качен на 15.06.2016

pdf document

Записка баланс 2015 г.
PDF файл, 1,0 MB, качен на 15.06.2016

pdf document

Одитен доклад на сметната палата
PDF файл, 692,9 KB, качен на 15.06.2016

pdf document

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на здравеопазването за 2015 г.

Отчет за изпълнеието на целите за 2015 г.

Отчет за изпълнеието на целите за 2015 г.
PDF файл, 18,1 MB, качен на 10.03.2016

pdf document