Върни се горе

Резюме на отчета за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на здравеопазването за 2016

Отчет за касовото изпълнение на бюджетите, на сметки за средства от Европейския съюз и на сметки за чужди средства на Министерство на здравеопазването към 28.02.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджетите, на сметки за средства от Европейския съюз и на сметки за чужди средства на Министерство на здравеопазването към 31.01.2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на здравеопазването към 31.12.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджетите, на сметки за средства от Европейския съюз и на сметки за чужди средства на Министерство на здравеопазването към 31.12.2016 г.

Отчет за изпълнение на целите за 2016 г.

Отчет за изпълнение на целите за 2016 г.
PDF файл, 22,1 MB, качен на 27.02.2017

pdf document

Бюджет за 2017 г. в програмен формат на Министерство на здравеопазването

Отчет за изпълнение на програмата на правителството за стабилно развитие на Република България 2014-2018 г. в сектор здравеопазване

Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите в Република България и изпълнение на Националната здравна стратегия 2015 г.

Данни за касовото изпълнение на бюджетите на сметки за чужди средства на Министерство на здравеопазването за 2016 г.

Ноември
XLS файл, 224,0 KB, качен на 06.01.2017

xls document

Октомври
XLS файл, 219,5 KB, качен на 17.11.2016

xls document

Септември
XLS файл, 224,0 KB, качен на 02.11.2016

xls document

Август
XLS файл, 219,0 KB, качен на 10.10.2016

xls document

Юли
XLS файл, 219,5 KB, качен на 10.10.2016

xls document

Юни
XLS файл, 219,0 KB, качен на 10.10.2016

xls document

Май
XLS файл, 223,0 KB, качен на 10.10.2016

xls document

Април
XLS файл, 225,5 KB, качен на 10.10.2016

xls document

Март
XLS файл, 260,0 KB, качен на 10.10.2016

xls document

Февруари
XLS файл, 259,5 KB, качен на 10.10.2016

xls document

Януари
XLS файл, 219,5 KB, качен на 17.11.2016

xls document