Върни се горе

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми към 31.03.2015 г

Показатели по отделните бюджетни програми на Министерство на здравеопазването за 2015 г.

Показатели по отделните бюджетни програми по области на политики и/или бюджетни програми по бюджета на Министерство на здравеопазването за 2015 г.
В рамките на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. (ЗДБРБ за 2015 г.)
XLSX файл, 23,5 KB, качен на 08.01.2015

xlsx document