Върни се горе

Отчет за изпълнение на Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България 2014-2018 г. в сектор „Здравеопазване“ за периода ноември 2014 г. - ноември 2015 г.

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми за 1-во полугодие

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми към 31.03.2015 г