Върни се горе

Красимир Ангарски - член СД УМБАЛ „Св. Екатерина“

Красимир Ангарски
PDF файл, 1,1 MB, качен на 05.12.2018

pdf document

Надежда Бранковска - председател СД УМБАЛ „Света Екатерина“

Надежда Бранковска 2
PDF файл, 1,2 MB, качен на 05.12.2018

pdf document

Христина Гетова - председател на СД СБАЛАГ „Майчин дом“

Христина Гетова
PDF файл, 1,2 MB, качен на 05.12.2018

pdf document

Елка Савова - член СД МБАЛ Шумен

Елка Савова
PDF файл, 1,2 MB, качен на 05.12.2018

pdf document

Костадин Атанасов - председател СД „СБР НК“

Костадин Атанасов 2
PDF файл, 1,1 MB, качен на 04.12.2018

pdf document

Костадин Атанасов 4
PDF файл, 1,4 MB, качен на 04.12.2018

pdf document

Павел Генков - члем СД МБАЛ „НКБ“

Павел Генков
PDF файл, 1,2 MB, качен на 04.12.2018

pdf document

Росица Иванова - председател на СД УМАБАЛ-Бургас

Росица Иванова
PDF файл, 1,1 MB, качен на 04.12.2018

pdf document

Росица Иванова 4
PDF файл, 1,3 MB, качен на 04.12.2018

pdf document

Емилия Савова - член СД МБАЛБНП „Свети Наум“

Емилия Савова
PDF файл, 1,2 MB, качен на 04.12.2018

pdf document

Хатидже Стижарлиева - член СД „СБАЛХЗ“

Хатидже Стижарлиева
PDF файл, 1,2 MB, качен на 28.11.2018

pdf document

Десислава Панкова - председател на СД на МБАЛ - Силистра

Десислава Панкова
PDF файл, 1,2 MB, качен на 28.11.2018

pdf document