Върни се горе

Стефан Константинов - изпълнителен директор УСБАЛО

Стефан Константинов
PDF файл, 323,7 KB, качен на 17.08.2018

pdf document

Светозар Петров - изпълнителен директор МБАЛ Добрич

Светозар Петров
PDF файл, 310,8 KB, качен на 17.08.2018

pdf document

Савелина Поповска - член СД УМБАЛ „Георги Странски“

Савелина Поповска 1
PDF файл, 320,8 KB, качен на 17.08.2018

pdf document

Савелина Поповска 3
PDF файл, 298,8 KB, качен на 17.08.2018

pdf document

Сабина Захариева - изпълнителен директор УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“

Сабина Захариева 1
PDF файл, 326,4 KB, качен на 17.08.2018

pdf document

Сабина Захариева 3
PDF файл, 321,9 KB, качен на 17.08.2018

pdf document

Поля Стефанова-Бузова - член СД УМБАЛ НСБФТР

Поля Стефанова-Бузова
PDF файл, 300,9 KB, качен на 17.08.2018

pdf document

Плумелина Минчева - изпълнителен директор „СБР НК“

Плумелина Минчева
PDF файл, 334,9 KB, качен на 17.08.2018

pdf document

Пепа Владимирова - управител „СБПЛББ - Роман“

Пепа Владимирова 1
PDF файл, 318,3 KB, качен на 17.08.2018

pdf document

Пепа Владимирова 3
PDF файл, 300,5 KB, качен на 17.08.2018

pdf document

Огнян Митев - изпълнителен директор МБАЛ Благоеград

Огнян Митев
PDF файл, 311,4 KB, качен на 17.08.2018

pdf document

Нели Таринска - член СД УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“

Нели Таринска 1
PDF файл, 322,8 KB, качен на 17.08.2018

pdf document

Нели Таринска 3
PDF файл, 311,3 KB, качен на 17.08.2018

pdf document

Надежда Бранковска-Кирилова - председател СД УМБАЛ „Света Екатерина“

Надежда Бранковска-Кирилова
PDF файл, 376,2 KB, качен на 17.08.2018

pdf document