Върни се горе

Таня Беличенова - член на СД на БЛЦ „Камена“

Таня Беличенова 1
PDF файл, 965,3 KB, качен на 18.07.2017

pdf document

Таня Беличенова 2
PDF файл, 2,3 MB, качен на 18.07.2017

pdf document

Ирина Шумарова - директор БЛЦ „Камена“

Ирина Шумарова 1
PDF файл, 1,1 MB, качен на 18.07.2017

pdf document

Ирина Шумарова 3
PDF файл, 2,4 MB, качен на 18.07.2017

pdf document

Силви Георгиев - член на СД на СБАЛАГ „Майчин дом“

Силви Георгиев 1
PDF файл, 1,0 MB, качен на 18.07.2017

pdf document

Силви Георгиев 2
PDF файл, 2,5 MB, качен на 18.07.2017

pdf document

Силви Георгиев 3
PDF файл, 1,1 MB, качен на 18.07.2017

pdf document

Тошко Лисичков - член СД на СБАЛХЗ

Тошко Лисичков 1
PDF файл, 1,1 MB, качен на 30.05.2017

pdf document

Тошко Лисичков 2
PDF файл, 2,4 MB, качен на 30.05.2017

pdf document

Атанас Кундурджиев - член СД УМБАЛ „Св. Иван Рилски“

Атанас Кундурджиев 1
PDF файл, 1,1 MB, качен на 30.05.2017

pdf document

Атанас Кундурджиев 2
PDF файл, 2,5 MB, качен на 30.05.2017

pdf document

Здравка Саралиева-Панчева - контрольор ДСБПЛРББ „Царица Йоанна“

Здравка Саралиева-Панчева 1
PDF файл, 1,1 MB, качен на 30.05.2017

pdf document

Здравка Саралиева-Панчева 2
PDF файл, 2,5 MB, качен на 30.05.2017

pdf document

Виктор Златков - член СД СБАЛАГ „Майчин дом“

Виктор Златков 1
PDF файл, 1,1 MB, качен на 30.05.2017

pdf document

Виктор Златков 2
PDF файл, 2,5 MB, качен на 30.05.2017

pdf document

Искра Желева - член и председател СД МБАЛ - Добрич

Искра Желева 1
PDF файл, 969,9 KB, качен на 30.05.2017

pdf document

Искра Желева 2
PDF файл, 2,2 MB, качен на 30.05.2017

pdf document

Георги Илиев - управител ДСБПЛРББ

Георги Илиев 1
PDF файл, 1,1 MB, качен на 30.05.2017

pdf document

Георги Илиев 2
PDF файл, 2,4 MB, качен на 30.05.2017

pdf document

Александър Оскар - член СД на УМБАЛ „Александровска“

Александър Оскар 1
PDF файл, 1,1 MB, качен на 30.05.2017

pdf document

Александър Оскар 2
PDF файл, 2,5 MB, качен на 30.05.2017

pdf document