Върни се горе

Министерство на здравеопазването уведомява всички заинтересовани лица, че срокът за подаване на заявленията за участие в процедурата за избор на ликвидатор на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания и рехабилитация - Радунци“ ЕООД, с. Радунци, е удължен с 15 дни, считано от 29.01.2016 г.

Сподели в: