Върни се горе

ПОКАНА

 

 за удължаване на срока за подаване на заявления в процедура за избор на контрольор в „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизиатрични заболявания „Света Петка Българска” ЕООД, гр. Велинград.

Министерство на здравеопазването  удължава срока за  подаване на заявленията  до 18.10.2018 г. в процедурата за избор на контрольор в „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизиатрични заболявания „Света Петка Българска” ЕООД, гр. Велинград,   ЕИК 112059210 и седалище и адрес на управление гр. Велинград 4600, м. 4-ти Километър .

Условията на процедурата  са посочени в поканата, публикувана на 06.08.2018г. в  рубриката „Покани и конкурси“ на електронната страницата на Министерство на здравеопазването, относно избор на контрольор по реда на  чл. 144, ал. 3 от Търговския закон в „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизиатрични заболявания „Света Петка Българска” ЕООД, гр. Велинград.

Заявленията ще бъдат разгледани на 19.10.2018 г. от 14.00 часа в Министерство на здравеопазването, пл. „Света Неделя“ № 5.

 

* * * * *

 

Сподели в: