Върни се горе

Министерство на здравеопазването  удължава срока за  подаване на заявленията  до 26.02.2019 г. в процедурата за избор на контрольор в „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Габрово” ЕООД, гр. Габрово, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово 5300, ж.к. „кв. Дядо Дянко”, ул. „Кирил Въгленов” № 1,
ЕИК 000214050.

Условията на процедурата  са посочени в поканата, публикувана на 30.01.2019 г. в  рубриката „Покани и конкурси“ на електронната страницата на Министерство на здравеопазването, относно избор на контрольор по реда на  чл. 144, ал. 3 от Търговския закон в „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Габрово” ЕООД, гр. Габрово.

Заявленията ще бъдат разгледани на 27.02.2019 г. от 10.00 часа в Министерство на здравеопазването, пл. „Света Неделя“ № 5.

 

* * * * *

Сподели в: