Върни се горе

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

9 УМБАЛ „ Св. Георги“ – ЕАД 16-00-40/21.11.2019 1 20.11.2019 032/ 602 911
8

МБАЛ „ Св.Анна“ АД – Варна

16-00-40/22.10.2019 1 22.10.2019 052/ 648 257
7 МБАЛ „Света Анна- Варна“ 16-00-40/14.11.2018 1 13.11.2018 052/ 648 257
6 МБАЛ „Св.Пантелеймон-Ямбол“ АД 16-00-40/24.07.2018 1 16.07.2018 046/661 530
5 УМБАЛ „ Царица Йоанна –ИСУЛ“ ЕАД - гр. София 33-05-40/27.06.2018 2 27.06.2018 02/ 9432 170
4 МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД 16-00-40/12.10.2017 1 09.10.2017 044/ 611 728
3 УМБАЛ „Каспела“ЕООД 16-00-40/10.10.2017 1 09.10.2017 032/ 645 997
2 УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД  гр. Пловдив 33-УМБАЛ-267/8.09.2017 1 11.09.2017 0884 744 272

1

МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД, гр. Сливен

16-00-40/ 15.08.2017

1

01.08.2017

044/611 728

 

Сподели в: