Върни се горе

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

1

МБАЛ „Проф. Параскев Стоянов“ АД, гр. Ловеч

20-12-27/21.07.2017 г.

1

20.07.2017

068/ 603 381

2 ВМА 16-00-40/04.09.2017 1 29.08.2017 02/ 922 5418
3

МБАЛ „ Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД гр. Казанлък

16-00-40/28.09.2017 1 25.09.2017 0431 683 00
4 МБАЛ „ Пулс“АД 16-00-40/02.10.2017 1 28.09.2017 073/ 882 020
5 УМБАЛ гр. Пловдив АД 16-00-40/22.10.2017 2 22.10.2017 032/ 96 18 11
6 МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД 20-10-51/ 07.11.2017 1 10.11.2017

0361/ 68 249

7 Военномедицинска академия- София 16-00-40/17.01.2018 1 11.01.2018 02/ 952 14 51
8 МИ на МВР- София 16-00-40/29.01.2018 1 22.01.2018 02/ 9821596
9 МИ – МВР - София 16-00-40/14.05.2018 2 10.05.2018

02/ 982 1300

10 МБАЛ д-р Атанас Дафовски 16-00-40/25.05.2018 1 14.05.2018 0361/ 68-249

 

 

Сподели в: