Върни се горе

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

18

МБАЛ „Д-р Иван Селимски-Сливен“ АД, гр.Сливен

16-00-40/ 19.11.2019

1

15.11.2019

044/ 611 728

17 Медицински институт - МВР 16-00-40/ 06.11.2019 1 01.11.2019 02 9821460
16 УМБАЛ „ Проф. д-р Стоян Киркович“ АД – Стара Загора 16-00-40/ 16.10.2019 1 02.10.2019 042 698 210
15 УМБАЛ „Каспела“ ЕООД - Пловдив 20-00-648/ 27.09.2019 1 27.09.2019 032/645 997
14 МБАЛ Мед лайн клиник 16-00-40 /08.01.2019 1 02.01.2019 032/ 65 66 00
13 УМБАЛ „Каспела“ ЕООД 16-00-40 /05.11.2018 1 05.11.2018 032/ 645 997
12 УМБАЛ „ Свети Георги“ ЕАД 16-00-40 /16.10.2018 2 11.10.2018 0884 744 272
11 МБАЛ „Св.Пантелеймон-Ямбол“ АД 16-00-40/24.07.2018 2 16.07.2018 046/661 530
10 МБАЛ д-р Атанас Дафовски 16-00-40/25.05.2018 1 14.05.2018 0361/ 68-249
9 МИ – МВР - София 16-00-40/14.05.2018 2 10.05.2018 02/ 982 1300
8 МИ на МВР- София 16-00-40/29.01.2018 1 22.01.2018 02/ 9821596
7 Военномедицинска академия- София 16-00-40/17.01.2018 1 11.01.2018 02/ 952 14 51
6 МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД 20-10-51/ 07.11.2017 1 10.11.2017 0361/ 68 249
5 УМБАЛ гр. Пловдив АД 16-00-40/22.10.2017 2 22.10.2017 032/ 96 18 11
4 МБАЛ „ Пулс“АД 16-00-40/02.10.2017 1 28.09.2017 073/ 882 020
3 МБАЛ „ Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД 16-00-40/28.09.2017 1 25.09.2017 0431 683 00
2 ВМА 16-00-40/04.09.2017 1 29.08.2017 02/ 922 5418

1

МБАЛ „Проф. Параскев Стоянов“ АД, гр. Ловеч

20-12-27/21.07.2017 г.

1

20.07.2017

068/ 603 381

Сподели в: