Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 5 550 случаи на остри заразни заболявания срещу 5 992 за предходната. От тях 4 033  са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 4 259  за предходната седмица.

 

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

-        Вирусни хепатити - 33 случая срещу 47 за предходната седмица

-        Дизентерия - 4 случая срещу  8 

-        Салмонелози -  9  случая срещу 22

-        Колиентерити - 13 случая срещу  13

-        Ентероколити - 285 случая срещу  282  за предходната седмица.

 

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 168 случая на Скарлатина срещу  193  за предходната седмица. Случаите на Варицела са 829 срещу  1006, на Епидемичен паротит - 23 срещу 29 случая, на Коклюш - 4 срещу 10 случая, на Рубеола - няма регистрирани случаи.

 

Трансмисивни инфекции:                                                   

През седмицата не са регистрирани случаи на Кримска-Конго хеморагична треска. Регистриран е един случай на Ку-треска срещу 0 за предходната, а на  Марсилска треска 0 срещу 1 за предходната. Случаите на Лаймска борелиоза са 5 срещу 5 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица РИОКОЗ - град Русе съобщи за 3 деца от Дом за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ в града, при които в резултат на профилактично изследване е изолирана Ешерихия Коли О6. Две от децата са лекувани в МБАЛ - гр. Русе поради друго основно заболяване, а третото дете е  изолирано и лекувано на място в дома. От изследваните 20 контактни лица от персонала двама са с положителен резултат за същия причинител, поради което са незабавно отстранени от работа до приключване на назначеното им лечение. Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.
Сподели в: