Върни се горе

   НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

   Национални имунизационни дни “Полио-плюс” ще се проведат у нас, в изпълнение на стратегията на Световната здравна организация за ликвидиране на полиомиелита. Всички деца до седем годишна възраст ще бъдат допълнително имунизирани с полиомиелитна ваксина по предварително изготвен график.

   Имунизирането ще се извършва както от личните лекари, при които са записани децата, така и от екипи, включващи медицински специалисти от Хигиенноепидемиологичните инспекции, училищното здравеопазване и др.

   В организирането на дните участват и Районните центрове по здравеопазване, структурите на Националната здравноосигурителна каса, Българския лекарски съюз, Български червен кръст и други неправителствени организации.Провеждането на имунизационните дни “Полио-плюс” има изключително важно значение, предвид регистрираният случай на полиомиелит при 13-месечно неимунизирано дете от гр.Бургас.

   Проведеното епидемиологично проучване и резултатите от изследванията в лабораторията на Световната здравна организация сочат данни за внесен от чужбина вариант на полиомиелитния вирус – тип I.

   Допълнителната имунизация гарантира прекратяване на циркулацията на внесения вирус.

Сподели в: