Върни се горе

В събота, 14 октомври, в 13.00 часа министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски ще открие Здравно-социален център в ромския квартал „Нов път” във Видин.

Центърът е изграден със средства по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” и се управлява от Сдружението на ромските жени и деца „Надежда”, Видин, което е подполучател по програмата.

За ремонта на центъра и за необходимото битово и офисоборудване Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” е предоставила близо 13 000 щатски долара. Сдружението на ромските жени и деца „Надежда” стопанисва и мобилен медицински кабинет, закупен и оборудван със средства на Програмата, чрез който се предоставят безплатни медицински услуги на терен, консултиране и тестване за ХИВ/СПИН, сифилис, хепатит В и С.

Услугите, които ще предлага Здравно-социалният център във Видин, са свързани с обучение на здравно-образователни и лидерски групи, индивидуални здравни консултации и насочване към здравни и социални служби. Екипът на Сдружение на ромските жени и деца „Надежда” е съставен почти изцяло от представители на ромската общност и досега е организирал обучения на неформални младежки лидери от общността, завършени успешно от 20 участника. Проведени са и образователни курсове за придобиване на здравни знания и социални умения, завършени от 70 представители на ромската общност в града.

В рамките на Компонент 5 „Превенция на ХИВ в ромската общност” на програмата вече функционират три здравно-социални центъра за ромската общност – в Бургас, Варна и Стара Загора. Финансово програмата поддържа центрове в София Сливен и Пловдив, а в момента такъв център се изгражда и в Пазарджик. Центровете успешно се стопанисват от местни неправителствени организации и работят за промяна на нагласите в общността, здравна просвета, превенция на заболяванията, предавани по полов път, за улесняване достъпа на представителите на ромското малцинство до здравните и социалните служби.

Сподели в: