Върни се горе

Министерството на здравеопазването и здравната система са готови да реагират своевременно при евентуален терористичен акт и да осигурят медицинското обслужване на населението. Този извод бе направен на проведеното днес, 21 юли, заседание на Комисията за координация на дейностите по медицинското осигуряване на населението при евентуални терористични актове, бедствия и аварии към Министерството на здравеопазването.

Комисията координира дейностите по медицинското осигуряване на населението при евентуални терористични актове, поддържа връзка с водещи структури от здравната мрежа, с ръководителите на ВМА, Медицинския институт на МВР, МБАЛСМ “Пирогов”, МБАЛ “Александровска”, МБАЛ “Царица Йоанна”, МБАЛ “Света Анна” и други по необходимост.

Заседанието бе свикано спешно във връзка с отправените заплахи за смъртоносни нападения срещу България.Комисията се ръководи от главния секретар на МЗ доц. д-р Красимир Гигов. В съвещанието участваха ръководството на МЗ, директорът на МБАЛСМ “Пирогов” доц. Спас Спасков, директорът на Центъра за спешна медицинска помощ в София д-р Георги Гелев, представители на ръководството на ВМА и МВР-болница.

В здравната система са предприети необходимите организационни мерки за действия при кризисни ситуации и тя е готова да отговори на предизвикателствата при евентуален терористичен акт. Няма проблеми с организацията на действията за обезпечаване на медицинското обслужване на населението.

МЗ изпраща днес указание до директорите на районните центрове по здравеопазване, центровете за спешна медицинска помощ в страната, ХЕИ, центровете по хемотрансфузиология и всички лечебни заведения за действия по медицинското обслужване при кризисна ситуация. С това писмо се допълват издадените от министъра на здравеопазването през ноември миналата година Указания относно предотвратяване на терористични актове в структурите от здравната мрежа в страната и за отреагиране при възникване на масови медицински загуби сред населението.

Районните центрове по здравеопазване имат разработени актуализирани схеми за организацията на медицинското осигуряване на населението при масово постъпване на пострадали,които са на разположение в Областните комисии за защита на населението.

На големите болници бе обърнато внимание да вземат допълнителни мерки по засилване на охраната и спазването на пропускателния режим в лечебните заведения, както и да организират освобождаването на паркингите в района на болниците за осигуряване на свободен достъп на линейките.

Болниците, които основно поемат спешните случаи в София – “Пирогов”, ВМА, “Александровска”, “Царица Йоанна” и “Света Анна”, трябва да поддържат дежурни медицински екипи на разположение при необходимост, особено в звената, към които се очаква да бъдат насочени пострадалите при терористичен акт (токсикологичните клиники, клиниките по изгаряния).

Във връзка с отпускарския период в указанията на МЗ към болниците се препоръчва да се осигури оптимален график на работа на медицинския персонал, за да не се нарушат възможностите на лечебното заведение до оказва медицинска помощ при възникнала екстремална ситуация.

Лечебните заведения за болнична помощ в страната имат готовност да отреагират при различни бедствени ситуации. Създадена е организация за разкриване на допълнителни легла и отделения в случай, че се наложи оказването на спешна помощ на големи групи от хора. Насочването на пациентите ще става според вида поражение и профила на болницата. Изготвени са схеми за насочване на пострадалите към съответните болници (при изгаряния, травми и други поражения).

В края на месец юни бе направен преглед на наличностите в болничните аптеки и бе установено, че има достатъчно медикаменти за оказване на необходимата медицинска помощ при евентуална криза.

Създадена е организация за своевременно оповестяване при евентуална терористична атака. По определен ред всички структури от здравната система поддържат постоянна връзка с Министерството на здравеопазването.

Съвместно с органите на Национална служба “Полиция” съгласно сключеното през януари тази година споразумение между МЗ и НСП ще бъде осигурена “зелена улица” за линейките на “Спешна помощ” за бързото им и безпрепятствено придвижване до мястото на евентуалния терористичен акт.

Разпоредено бе центровете за спешна медицинска помощ да актуализират плановете за работа при евентуални кризисни ситуации, да проверят системата за оповестяване на личния състав за събиране в центъра, състоянието и количеството на резерва от ползваните медикаменти, превързочни материали и консумативи за спешна медицинска помощ.

Сподели в: