Върни се горе

Смятаме, че е дошло време да се открие обществен дебат за постигане на обществен консенсус по модела за развитие на здравното осигуряване, подчерта вицепремиерът Лидия Шулева. Вицепремиерът е убедена, че такъв консенсус ще бъде гаранция както за устойчивостта на системата, така и за приемственост и последователност на всички действия, които са свързани със здравеопазването на българското население. Вицепремиерът Шулева съобщи, че с основните участници в системата на здравеопазването днес са успели да постигнат консенсус за едно ново начало.

По оценката на министъра на здравеопазването Славчо Богоев на проведената днес работна среща е сложено начало на един очакван от обществото процес. Според приетия план за действие ще бъдат формирани работни групи с широко обществено представителство. В тях ще бъдат дискутирани проблемите, свързани с оценка на реалните здравни потребности на населението, както и финансовата рамка.

Кодексът за здравно осигуряване трябва да отговори на една по-добра систематичност в регулирането на процесите в системата, подчерта министър Богоев. Освен това кодексът ще разграничи отговорностите между всички институции по един по-добър начин. Сред проблемите, които ще бъдат решени по нов начин с кодекса, министър Богоев посочи регламентирането на основния пакет здравни услуги, приложното поле на доброволните здравноосигурителни фондове, както и проблемите на хората, които нямат възможност да се осигуряват.

Най-важният въпрос, на който трябва да бъде отговорено с кодекса, е обхватът на финансиране на системата, според г-жа Шулева. Трябва ясно да кажем колко струва здравеопазването в страната и да регламентираме по какъв начин това здравеопазване се заплаща, да изясним какво покрива здравната вноска, която човек задължително отделя от заплатата си всеки месец, какво залага държавата в бюджета като допълнително необходими пари, за да финансира здравеопазването, как и в какъв размер държавата ще се погрижи за хората, които нямат доходи, подчерта вицепремиерът. Отговорът на тези въпроси ще даде ясна визия за развитието на системата, изтъкна министър Лидия Шулева.

До месец-два трябва да бъдат конкретизирани въпросите, на които новият Кодекс за здравно осигуряване трябва да отговори по удовлетворителен за обществото начин, обясни министър Богоев. Ще бъде направен и необходимият правен анализ в здравното законодателство, на чиято база ще започне изработването на кодекса. През есента ще се състои работно съвещание на междуведомствена комисия, която ще прецени работата по новия кодекс, съобщи Славчо Богоев. Ще се проведе и кръгла маса за принципите, целите, задачите и сроковете за въвеждане на новия нормативен документ. Министър Богоев подчерта, че очаква до края на 2004 г. да бъде изготвен проектът на Кодекса за здравно осигуряване, а до края на мандата на това Народно събрание той да бъде приет и да влезе в сила от 2006 година.

Вицепремиерът Лидия Шулева обстойно разясни пред журналистите обсъжданата на срещата идея и виждания за т. нар. социално здравно осигуряване. Решаването на въпроса за него ще бъде поставен със Закона за държавния бюджет за 2005 г., съобщи още вицепремиерът Лидия Шулева. При задължителното здравно осигуряване всеки работещ със средствата, които отделя от работната заплата за здравно осигуряване, сключва обществен договор с изпълнителите на здравни услуги. При хората, които нямат доходи, става дума за социално подпомагане, обясни Лидия Шулева. Когато едно лице няма доходи, трябва да има регламент как то ще получава дадена здравна услуга. Според вицепремиера Лидия Шулева т.н. социално здравно осигуряване трябва да бъде предмет на специален фонд, който ще разполага всяка година с определен бюджет за покриване на пакет от здравни услуги. Предстои да се дефинират групите граждани, които ще бъдат подпомагани от този фонд. Той ще бъде към Министерството на труда и социалната политика и се предвижда в бюджета за 2005 г. за него да бъдат разчетени 25 млн. лв., съобщи заместник-министърът на финансите и председател на УС на НЗОК Кирил Ананиев.

Участниците в срещата се обединиха около позицията, че започнатият днес дебат ще продължи с разработване на визия и концепция за здравеопазването на страната, които ще бъдат поставени на обществено обсъждане.

Не се предвижда промяна в размера на здравноосигурителната вноска през 2005 г., съобщи министър Богоев. С увеличаване на дела на финансиране от НЗОК вноската ще бъде увеличена, евентуално през 2006 или 2007 г., прогнозира министърът.

Сподели в: