Върни се горе

От утре, 17 юли, до 26 юли 2004 г. в рамките на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, ще се проведе обучение на учители за работа с програма за здравно образование за 5-8 клас.

Обучението се организира в рамките на Компонент 7 на програмата – „Ограничаване на рисковото сексуално поведение сред подрастващи и млади хора” и ще се проведе в Департамент за повишаване на квалификацията на учителите “Д-р Петър Берон” във Варна. Целта е да се подготвят учителите от прогимназиален етап на основна образователна степен за планиране и водене на обучение по здравно образование със специален фокус върху сексуалното и репродуктивното здраве и превенцията на ХИВ/СПИН.

Участие ще вземат 83 учители от основни и средни училища в пилотните общини Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора, и Шумен.

За участие в реализацията на Компонент 7 на програмата интерес са заявили общо 111 училища, разпределени по общини: 5 училища от Благоевград, 10 училища от Бургас, 10 училища от Варна, 14 училища от Велико Търново, 4 училища от Габрово, 11 училища от Добрич, 9 училища от Пазарджик, 4 училища от Плевен, 11 училища от Пловдив, 15 училища от Русе, 1 училище от София, 6 училища от Стара Загора и 11 училища от Шумен.

Беше сформирана работна комисия, която да определи критериите и да извърши подбора на училищата. В нея участваха представители на Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Националния център по обществено здраве, Отдела за социално развитие на ООН в България и Българската асоциация “Училище и здраве”. След разглеждане на документите комисията определи всички училища като мотивирани за участие в реализацията на Компонент 7. На тази основа тя реши да даде възможност на всички да участват в осъществяването на дейности по програмата.

73 училища ще получат подкрепа за въвеждане на здравно образование, включващо обучение на учители и осигуряване на часове за свободно-избираема подготовка /СИП/. 38 училища, които вече имат опит в здравното образование, ще получат подкрепа за развитие на училищна политика за сексуално здраве и превенция на ХИВ/СПИН чрез финансиране на микропроекти, и осигуряване на часове за СИП.

Сподели в: