Върни се горе

Днес, 30 ноември, министърът на здравеопазването г-н Славчо Богоев, министърът без портфейл и председател на Националния координационен комитет по СПИН г-жа Филиз Хюсменова и министърът на младежта и спорта г-н Васил Иванов–Лучано откриха Националната кампания за превенция на ХИВ/СПИН “ТИ РЕШАВАШ!”. 
Кампанията е под патронажа на министъра на здравеопазването г-н Славчо Богоев и се провежда от 1 декември 2004 г. до 1 юни 2005 г. от Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към МЗ, финансирана от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария.

Епидемията от ХИВ/СПИН продължава да нараства. Разпространението на ХИВ/СПИН в световен мащаб се оказа едно от най-големите предизвикателства на 21 век. По оценка на Програмата на ООН за борба с ХИВ/СПИН (UNAIDS) в света има над 50 млн. мъже, жени и деца, които живеят с ХИВ и СПИН, от тях 2,2 млн. са деца под 15-годишна възраст. Най-много - 29 млн. ХИВ-серопозитивни, живеят в Африка, 6,6 млн. са в Азия, над 1,5 млн. в Южна Америка и близо 2 млн. в Източна Европа и Централна Азия.

По оценка на различни организации само през 2004 г. броят на новоинфектираните е около 5 млн., а починалите са над 3 млн. Всеки ден в света около 16 000 души продължават да се заразяват с ХИВ, вирусът, който причинява СПИН. Всеки ден в света около 8500 души умират от ХИВ/СПИН.

От началото на епидемията са починали над 20 млн. души. Около 70% от заразяванията са в резултат на сексуални контакти между мъже и жени и 5-10% - в резултат на сексуални контакти между мъже.

През последните години регионът на Източна Европа и Централна Азия се оказа един от регионите в света с най-бързо нарастване на броя на инфектираните с ХИВ. Това още повече мотивира правителството, Министерството на здравеопазването и неправителствените организации да обединят усилията си за решаване на специфичните здравни, социални, демографски, икономически, морално-етични и други проблеми, свързани със заболяването в нашия регион, и да се запази ниското ниво на разпространението на ХИВ/СПИН у нас.

България все още е страна с ниско разпространение на ХИВ/СПИН. Към 1 декември 2004 г. официално в Министерството на здравеопазването са регистрирани общо 508 ХИВ-серопозитивни лица.

69% от тях са мъже и 31% - жени. Около 71% от регистрираните лица са във възрастовата група между 20 и 40 години, като най-засегната е възрастта между 20 и 29 години – около 40%.

91% от ХИВ-серопозитивните са заразени по полов път, около 8% по кръвен път и 1% по вертикален път (майка-дете). От 1986 г. досега са регистрирани 35 ХИВ-серопозитивни бременни жени, които са родили 39 деца, от които 5 са с доказан ХИВ-положителен статус. 

Над 60% от всички регистрирани ХИВ-серопозитивни лица са от 4 основни региона – София, Бургас, Пловдив и Варна. 

От началото на 2004 г. у нас са регистрирани 43 лица на възраст между 19 и 62 години, от които 28 мъже и 15 жени. Средната възраст на заразените жени е 25 години, а на заразените мъже – 36 години. Регистрирани са и трима чужденци от Африка, които са напуснали страната.

Общият брой на заразените лица в София достигна 161 лица. По региони разпределението на новооткритите ХИВ-серопозитивни е: София – 20 души, и от 1 до 5 души в Пловдив, Монтана, Търговище, Силистра, Бургас, Плевен, Враца, Стара Загора, Ямбол и Хасково. 21 от новозаразените са открити като лежащо болни по повод на други придружаващи заболявания, петима са открити като кръводарители, 6 лица са открити като интравенозни наркомани, а другите - по повод на изследване по желание като контактни на ХИВ-серопозитивни лица и други причини. Общо заразените с ХИВ интравенозни наркомани са 18, като 6 от тях са открити през тази година. 
   
Особено тревожен е процесът на разпространението на ХИВ-инфекцията сред младите хора.

В световен мащаб 67% от новооткритите случаи в развиващите се страни са регистрирани при млади хора на възраст между 15-24 години. Нарастващият риск засяга особено момичетата и младите жени, които представляват 64% от младите хора, живеещи с ХИВ/СПИН. Приблизително половината от всички хора по света, живеещи с вируса, са жени. 
   
Политиката на МЗ е насочена към намаляване на разпространението на ХИВ/СПИН особено сред подрастващите и младите хора.

Тази възрастова група е посочена като приоритетна в «Националната стратегия и Националната програма за профилактика и контрол на ХИВ/СПИН 2001 – 2007 г.»

Няколко от компонентите на осъществяваната у нас Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария, са насочени изключително към младите хора. Те са за намаляване на рисковото поведение сред подрастващите и младите хора във и извън училище, поддържане на ниското ниво на разпространение на ХИВ/СПИН сред интравенозните наркомани, намаляване на рисковото поведение и рисковите инжекционни практики в ромските общности (възрастова група 12-25 години).

Тази година Националната кампания за превенция на ХИВ/СПИН е насочена към младите хора в България със специален фокус върху момичетата и младите жени и протича под мотото “ТИ РЕШАВАШ!”.

Кампанията ще спомогне да бъдат преодолени както неразбирането ли подценяването на проблема сред младите хора, така и предразсъдъците в обществото като цяло по отношение на ХИВ/СПИН.

Целта на кампанията е да се повиши информираността на младежите за уязвимостта от ХИВ/СПИН и за безопасния секс, и да се стимулира взаимната отговорност на партньорите по отношение на предпазването от заразяване. Проблемът ХИВ/СПИН е не само медицински, а става и социален проблем – обществото трябва да е адекватно към предизвикателствата, които той поставя особено пред младите хора.

Посланията на кампанията за уязвимостта на младите хора, употребата на презервативи и бариерите пред използването им, ще се превърнат във фокус на дискусия за групата на младежите на възраст между 15 и 24 години чрез различни инициативи, организирани от партньорските организации в отделни населени места в страната по време на кампанията. 
   

На 1 декември, сряда, в зала 1 на НДК от 19.30 часа, МЗ и Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” организират концерт по повод Световния ден за борба срещу СПИН. В него ще участват Руши Видинлиев, “Каффе”, Графа, “Ъпсурт”, Сафо и други популярни изпълнители. 
   
В кабинетите за анонимно и безплатно изследване на СПИН желаещите ще могат да се изследват. Всички ХЕИ, неправителствените организации, участници в програмата, БЧК ще раздават листовки с информация за кабинетите за безплатно и анонимно консултиране и изследване на ХИВ/СПИН.

Сподели в: