Върни се горе

Тя ще оцени готовността на Министерството на здравеопазването за изпълнeние на първия етап от програмата “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”

Във вторник, 5 август, у нас пристига одиторски екип на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберскулоза и малария. В него са включени кoнсултанти на международна одиторска агенция и местният представител на Глобалния фонд. Целта на мисията, която ще продължи работата си до 7 август, е да изготви оценка за готовността на Министерството на здравеопазването за снабдяване и доставка на лекарства, медицинско оборудване, здравни продукти и други услуги за реализиране на Програмата «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН».

Споразумението с Глобалния фонд за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 6 894 270 щатски долара за периода 2003-2005 г. за изпълнение на програма «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН» бе подписан на 6 юни 2003 г. в Швейцария.

Основната цел на програмата е да се задържи ниско ниво на разпространение на ХИВ/СПИН в страната и да се предприемат спешни ефективни мерки, за да не допусне епидемично разпространение от ХИВ/СПИН в страната. Сред задачите, които ще се реализират с програмата, са и да се намалят рисковите практики сред уязвимите групи, да се гарантира достъп до грижи и качествено лечение на целевите групи и хората, живеещи с ХИВ/СПИН. Ще бъде осигурена и подходяща материална база и оборудване за епидемиологичен надзор, както и лекарства и медицински стоки.

Средствата от Фонда се предоставят на Министерството на здравеопаването и се контролират от членовете на Националния комите по профилактика и контрол на ХИВ/СПИН към Министерски съвет, представители на Програмата за развитие към ООН, академични и неправителствени организации, които сформираха Национален координационен комитет с 26 члена.

Изпълненеито на Програмата ще подкрепи основните дейности, заложени в «Националната програма за профилактика и контрол на ХИВ/СПИН и полово-предавани болести 2001-2007 г.». За нейното изпълнение пред последните 2 години МЗ отделя средно 4,5 млн. лв.

Освен превантивни дейности сред най-уязвимите групи в обществото, още през първата година от изпълнението на Програмата се очаква да бъдат реализирани и редица дейности за подобряване на обслужването на пациентите с ХИВ/СПИН:

- Ще бъде създаден Център за социална адаптация на хора, живеещи с ХИВ/СПИН и техните близки, роднини, приятели и партьори.

- Ще се обнови и оборудва със съвременна апаратура отделението по СПИН в Инфекциозна болница – София.

- Предвижда се да се създаде и подкрепи втори център на лечение на хора с ХИВ/СПИН извън София.

- Ще бъдат закупени лекарствени средства за лечение на опортюнистични инфекции за лица с ХИВ/СПИН.

- Предстои да бъдат разработени медицинска програма за лекари и обслужващ персонал за лечение, грижи и подкрепа на пациенти с ХИВ/СПИН и наръчници за лечение, грижи и подкрепа на пациенти с ХИВ/СПИН.

- Ще бъдат създадени програми за обучение и подкрепа на хората, живеещи с ХИВ/СПИН и подпомогане на групите за самопомощ на хората с ХИВ/СПИН.

Министерството на здравеопазването ще продължи да закупува и да предоставя лекарства за безплатна антиретровирусна терапия на пациентите с ХИВ/СПИН, както и средства за имунологичен и вирусологичен мониторинг на терапията.

Сподели в: