Върни се горе

Това е един от най-големите международни инвестиционни проекти в здравеопазването, който се осъществява у нас през последните години, заяви министър Славчо Богоев

На заседанието си днес, 19 февруари, Министерският съвет прие решение, с което одобри проект на Споразумение за експортна кредитна линия за инвестиционен проект “Преструктуриране на СБАЛ по детски болести ЕАД, София – изграждане на нова педиатрична университетска болница” между Република България и Банка Австрия Кредитанщалт.

Правителството упълномощи министрите на здравеопазването и на финансите да проведат преговорите и да подпишат споразумението, след което то трябва да бъде ратифицирано от Народното събрание. Веднага след това ще стартира изграждането на новата болница. Очаква се подготовката на терена за нея да започне през лятото на тази година.

Изграждането на нова педиатрична болница е един от най-големите международни инвестиционни проекти в здравеопазването, който се осъществява у нас през последните години, подчерта министърът на здравеопазването Славчо Богоев при представянето на проекта на пресконференция в Министерски съвет. Това е и първата нова болница от национален мащаб, която се строи в страната за последните две десетилетия. Преструктурирането на болничната мрежа, което е необходимо за реализирането на здравната реформа в настоящия момент, означава инвестиции, обновление, изграждане на нови модерни лечебни структури, а не само закриване или намаляване на болниците и неефективните звена в тях, заяви министър Богоев.

Проектът за нова педиатрична болница е израз на стремежа на българското правителство да търси възможности за модернизиране на здравната система, за снабдяване с по-добро оборудване, за повишаване на ефективността и качеството на лечение, коментира министър Богоев. Не случайно здравеопазването е един от основните приоритети на правителството за 2004 г., а специално детското здравеопазване е един от водещите приоритети в националната здравна политика, залегнали в управленската програма на правителството. Това изисква съвременен подход към решаване на проблемите в тази област. В случая той налага строителството на нова, модерна сграда на единствената у нас специализирана, университетска болница за лечение на детски заболявания, като целта е да се увеличат възможностите на болницата да оказва високоспециализирана и висококачествена медицинска помощ.

Изграждането на една нова болница у нас, при това детска, е доказателство за възраждането на обществото ни, за икономическото развитие на страната ни, е оценката на министър Богоев. То е и своеобразен измерител на хода на здравната реформа. Твърденията за крах на системата, за провал на управлението в областта на здравеопазването са неоснователни, ние продължаваме да градим, при това такава нова, съвременна болница, заяви министърът на здравеопазването.

Той посочи и че изграждането й е особено значимо събитие и с оглед подготовката на България за пълноправно членство в ЕС. За приемането ни в ЕС е много важно здравната ни система да отговаря на европейските стандарти и критерии. С готовността си да осъществи проект правителството дава знак към ЕС, че подкрепя здравната реформа с включването на нови, модерни здравни структури.

Новата сграда ще разполага със 150 легла и ще замени сега съществуващата Специализирана болница за активно лечение по детски болести (СБАЛДБ). Тя е водещата национална болница, единствената у нас университетска и специализирана в тази област, в нея се приемат най-трудните за случаи от цялата страна. Годишно в нея се лекуват около 5000 деца. Сградата й обаче е силно амортизирана - строена е през 1937 г., т.е. преди 67 години. През годините са извършвани реконструкции, но възможностите за модернизация вече са изчерпани. Поради това вече не може да се въвеждат съвременни медицински технологии за лечение.

Целта на одобрения за финансиране от правителството проект е да се изгради модерна сграда, отговаряща на най-новите международни стандарти за специализирано лечение на детските заболявания. Новата болница ще бъде образцов център за България и на Балканите.

Новата сграда на болницата ще бъде издигната в карето между бул. “България” и бул. “Акад. Иван Гешов”,до сегашната Инфекциозна болница. Самата Инфекциозна болница до декември тази година ще бъде пребазирана в нови корпуси, които се намират на територията на Военно-медицинска академия и съществуващата в момента нейна сграда, която вече не отговаря на никакви изисквания за болнично лечебни заведение ще бъде съборена, обясни министърът. Така на разчистения терен ще се строи новата болница.

Условията за кредитиране на проекта са много изгодни, подчерта министър Богоев. Общата стойност на проекта е в размер на 42,7 млн. евро. 85% от стойността се осигурява със заем от Банка Австрия Кредитанщалт, останалите 15% се осигуряват като съфинансиране от българска страна. Съгласно Закона за държавния бюджет за 2004 г. министерствата на здравеопазването и на финансите стартираха процедура за осигуряване на кредитна линия от Банка Австрия Кредитанщалт, гарантирана от Правителствената агенция за застраховане на експортни кредити на Австрия с общ размер на главницата 36 295 000 евро.

Заемът ще се усвои на два транша в рамките на 2 години и 6 месеца, за което време ще се построи новата болница. Погасяването на заема ще стартира 6 месеца след като е бил усвоен напълно и ще се изплаща на 20 вноски за период от 10 години. Не са оправдани опасения за възможно оскъпяване, тъй като стойността на проекта е твърдо фиксирана и не подлежи на промени, подчерта министър Богоев.

Неразделна част от споразумението е договорът за изпълнение между МЗ и фирма VAMED ENGINEERING, Виена. Фирмата-изпълнител е специализирана в строителството на болници и е сред най-известните и международно признати в тази сфера. Нейно дело е най-голямата университетска педиатрична болница във Виена. Тя се задължава да осъществи проектирането, построяването и оборудването на новата педиатрична болница в София. Всички доставки, свързани с изпълнението на проекта – строителни материали, болнично оборудване, информационни системи, са освободени от мита и ДДС.

Новата сграда ще отговаря на най-съвременните изисквания за диагностично-лечебен процес,потвърди министър Богоев. Архитектурният проект предвижда нова модерна организация на болничното обслужване, което ще подобри и качеството на оказваните за децата грижи, изтъкна той.

Министерството на здравеопазването предвижда осъществяването на още два големи инвестиционни проекта, съобщи още министър Богоев. Единият от тях е модернизирането на болничната мрежа в две области, които ще бъдат избрани между областите Стара Загора, Разград, Габрово и Ловеч и който се осъществява с финансиране от Световната банка. Другият обсъждан проект предвижда изграждането на 25 центъра за спешна помощ, които ще бъдат на модулен принцип и ще отговарят на най-високите стандарти за спешна помощ. Той ще струва около 70-100 млн. лв. и намеренията са да бъде реализиран до 1,5 – 2 години.

Сподели в: