Върни се горе

В сряда, 11 октомври, от 11.00 ч., в заседателната зала на Министерството на здравеопазването ще се състои пресконференция по повод стартирането на Есенната Национална кампания за безвъзмездно и доброволно кръводаряване “Капка по капка – живот” 2006 г.

Пресконференцията е на тема:

Осигуряването на безопасна кръв и кръвни съставки в съответствие с изискванията на Европейския съюз - стратегически приоритет на националната здравна политика.

В пресконференцията ще участват:

Доц. Андрей Андреев, директор на Националния център по хематология и трансфузиология, национален консултант по трансфузионна хематология

Д-р Милка Кирова, заместник-директор на Националния център по хематология и трансфузиология

Г-жа София Стоименова, генерален директор на БЧК

На пресконференцията ще бъдат представени анализ и актуални данни за развитието на безвъзмездното и доброволно кръводаряване у нас и дейността на центровете и отделенията за трансфузионна хематология през 2006 г.

Ще бъде отчетена готовността на националната система по трансфузионна хематология за хармонизация с изискванията на Европейския съюз, както и предприетите действия в изпълнение на препоръките от ЕК за привеждането й в съответствие с европейските изисквания.

Проведените партньорски проверки от Европейската комисия дадоха висока оценка за системата на трансфузионна хематология у нас. За нейното усъвършенстване и в отговор на препоръката на ЕК бе разработена Национална програма “Безопасна кръв 2006–2010 г.”, в която са дефинирани основните сфери на дейност – промоция на безвъзмездното и доброволно кръводаряване; модернизация на центровете и отделенията по трансфузионна хематология; укрепване на информационната система; внедряване на система за управление на качеството и система за трансфузионен надзор.

Сподели в: