Върни се горе

Със среща с ръководството на Министерството на здравеопазването, която се състоя днес, 7 септември, започна втората Партньорска проверка в областта на взаимното признаване на дипломи, удостоверения и други документи за формална квалификация за регулираните медицински професии, за които има секторни директиви на Европейския съюз. Това са професиите на лекарите, стоматолозите, медицинските сестри, акушерките и фармацевтите.

Посещението на делегация на Бюро TAIEX на Европейската Комисия, която ще осъществи партньорската проверка в тази област на преговорите между България и Европейския съюз ще продължи до 10 септември.
  
Делегацията се ръководи от г-н Стийв Дарлинг, представител на Европейската Комисия. В нея са включени по двама представители на професиите лекар, стоматолог (dentistry), фармацевт, медицинска сестра и акушерка от различни европейски страни. По време на партньорската проверка ще се направи оценка на приетото здравно законодателство в България и в каква степен то съответства на секторните директиви на ЕС. Очаква се в разговорите да се присъедини и г-жа Бриджит Чарнота, главен преговарящ на ЕК за България
  
В програмата на мисията на TAIEX са предвидени срещи с ръководството на Министерството на здравеопазването, с представители на Комисията по здравеопазване при 39-то Народно събрание, със заместник-министър на образованието и науката, с ръководителя и членове на междуведомствената Работна група 2 “Свободно движение на хора”, с ръководители на съсловните организации – на Българския лекарски съюз, на Съюза на стоматолозите в България, на Съюза на фармацевтите в България и на други фармацевтични съюзи, на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Основната дейност по проверката ще бъда извършена по време на срещите с представители на МЗ и с ръководителите на медицинския, стоматологичния, фармацевтичния факултет при Медицински университет в София, директора и преподаватели на Медицинския колеж при МУ–София. Ще бъдат посетени и Медицинският университет и Медицинският колеж в Пловдив, където ще се състои среща с ръководителите на факултетите и на колежа.
  
   
Първата среща в програмата на делегацията на Европейската комисия се проведе в Министерството на здравеопазването. В нея участваха заместник-министрите на здравеопазването д-р Петко Салчев и проф. Олег Хинков, ръководителят на работната група по глава 2 “Свободно движение на хора” г-н Раймонд Сапарев от Министерството на труда и социалната политика, директорът на НЗОК д-р Иван Букарев, експерти от Министерски съвет и МЗ.
   
Пред експертите на ЕК заместник-министър д-р Петко Салчев отчете постигнатия напредък в областта на здравното законодателство в съответствие с директивите на ЕС в тази област и готовността на системата за привеждането й според европейските критерии. В специална глава в последния приет закон – Закона за здравето, са регламентирани основните изисквания за медицинското образование, медицинската професия и медицинската наука, в които са имплементирани изискванията на глава 2 “Свободно движение на хора”, подчерта д-р Салчев.
  
В МЗ е създадена организация по разработването на подзаконовите нормативни актове по Закона за здравето, като наредбите, които са свързани и се изискват от процеса на присъединяване на България към ЕС, ще бъдат готови до края на тази година и ще влязат в сила от януари 2005 г., информира представителите на ЕК д-р Салчев.
  
Мисията бе информирана, че до края на септември Народното събрание ще разгледа внесения от Министерски съвет проектозакон за изменение на Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите с оглед промяна на професионалното наименование на стоматолозите. Д-р Салчев съобщи, че след проведените срещи в Брюксел през миналата седмица, в която участваха и представители на ССБ, предложението е наименованието на стоматолозите да се промени на “лекари по дентална медицина”, съответно и името на тяхната съсловна организация. Представителите на ССБ са заявили в Брюксел, че на свое заседание на 11 септември УС ще излезе с окончателното си становище по промяната в наименованието.
  
Предстои с промяна в Закона за съсловните организации да се реши и въпросът за признаването като самостоятелни съсловни организации на организациите на медицинските сестри и акушерките, а също така и на Съюза на фармацевтите в България.
  
Очаква се мисията на бюро TAIEX да потвърди постигнатия напредък в хармонизирането на българското здравно законодателство и да даде конкретни препоръки за постигане на пълно съответствие.
Сподели в: