Върни се горе

Заместник-министърът на здравеопазването проф. Олег Хинков се срещна днес, 18 февруари, с представители на Управителните съвети на “Българския съюз на бъбречно-трансплантираните” и на “Дружеството по хемофилия – България” във връзка с поставени от тях въпроси за осигуряването на необходимите за лечението им медикаменти. Срещата продължи повече от час.

Няма забавяне от страна на МЗ на провеждането на търговете за доставка на необходимите животоспасяващи и животоподдържащи лекарства, сред които са и медикаментите за лечението на пациентите след бъбречна трансплантация и с хемофилия, заяви заместник-министърът проф. Хинков. Той съобщи, че за месец и половина от началото на 2005 г. са проведени два търга за доставка на животоспасяващи и животоподдържащи лекарства, включени в Наредбата за реда на предписване и получаване на лекарства за скъпоструващо лечение, заплащани от републиканския бюджет, на обща стойност 10 млн. лв. Това позволи да се осигури лечението включително на бъбречно-трансплантираните и на болните от хемофилия.

Проф. Хинков съобщи и че в понеделник, 21 февруари, в Агенцията за обществени поръчки ще бъде обявена процедурата за договаряне на всички лекарства, включени в Наредбата за реда на предписване и получаване на лекарства за скъпоструващо лечение, заплащани от републиканския бюджет, с което на практика процедурата стартира. Така, с проведените и предстоящи договаряния се осигурява без прекъсване лечението на хората.

Във връзка с повдигнатия въпрос за недостиг на медикамента селсепт (CellCept) заместник-министър проф. Хинков заяви, че лечебната мрежа е снабдена с необходимите количества от други лекарства, необходими за бъбречно-трансплантираните и с които може да се извършва аналогично адекватно лечение, като имуран и циклоспорин. Тези два медикамента са утвърдения и от Световната здравна организация стандарт за лечение на трансплантираните.

Проф. Хинков коментира, че CellCept е сравнително нов и модерен медикамент, който се осигурява у нас, и разходите за него през последните години стъпаловидно се покачват, въпреки че има и други лекарствени комбинации, които може да се предписват на пациентите. През последните години постоянно се увеличават и количествата CellCept, които МЗ осигурява по линия на централизираните доставки. Разходите за курс лечение със CellCept са близо 10 пъти по-големи от курс лечение с имуран. Поради това предписването му трябва да става по строги медицински индикации,заяви проф. Хинков. В момента у нас 123 пациенти са на терапия със CellCept, но само при около 1/3 от тях по медицински показания се налага да бъде използван този медикамент, коментира проф. Хинков. Затова се получава свръхразходване и се нарушава балансът между потребностите на различните групи пациенти и възможностите на държавата и обществото с наличния финансов ресурс да ги задоволят, каза проф. Хинков. Той подчерта и че са използвани възможностите за осигуряване на допълнителното количество от 40 000 капсули CellCept, което в понеделник ще бъде в трите лечебни заведения, приемащи тези пациенти.

Проф. Хинков заяви, че до момента няма отказ на лечение на нито един пациент бъбречно-трансплантиран, в лечебните заведения са осигурени медикаменти и няма опасност да се стигне до риск за живота на болните.

Относно снабдяването с кръвни фактори, необходими за лечението на болните от хемофилия, бе посочено, че през миналата година МЗ на два пъти е договаряли допълнителни количества от фактор 8, а с приключилата процедура от следващата седмица започва доставката на допълнителни количества от фактор 7а. Проф. Хинков посочи и че използването на фактор 8 в различните региони на страната е неравномерно и при необходимост ще бъдат направени вътрешни размествания. МЗ няма да допусне да бъде застрашен животът на нито един болен с хемофилия, заяви също проф. Хинков.

Сподели в: