Върни се горе

Днес, 10 декември, заместник-министърът на здравеопазването д-р Петко Салчев откри обновеното хирургично отделение с операционен блок в Общинската болница във Велинград.

Реконструкцията на отделението е подпомогната от допълнителната субсидия в размер на 90 000 лв., която Министерството на здравеопазването е отпуснало на лечебното заведение през второто и третото тримесечие на годината. Това е субсидията, с която МЗ допълнително подпомага болниците в рискови и отдалечени райони извън заплащането за дейност по общата за всички лечебни заведения методика.

От името на МЗ и Балнеологичен център «Камена» заместник-министърът на здравеопазването д-р Петко Салчев дари два телевизора за хирургичното и инфекциозното отделение на МБАЛ - Велинград.

Извършената реконструкция в болницата включва пълно обновяване на хирургичното отделение и операционния блок, ремонт на електрическа инсталация, ВиК и кислородна инсталация, създаване на стаи за интензивно наблюдение и лечение, ВИП стаи, подмяна на дограма и подова настилка. В лечебното заведение започва и проектиране на ново инфекциозно отделение.

До края на месец октомври тази година МБАЛ - Велинград е получила приходи от финансиране от МЗ в размер 928 555 лв., което е със 170 712 лв. повече от приходите, получени за същия период на миналата година от финансиране от общината.

В лечебното заведение е създадена добра организация на работа. Наблюдава се тенденция за висока използваемост на наличния леглови фонд, нарастване на броя на преминалите болни и увеличаване на оперативната активност в болницата.

Увеличен е значително броят на клиничните пътеки, по които лечебното заведение е сключило договор с РЗОК. Прогресивно се увеличават и приходите от дейността на болницата по договор с РЗОК.

Сподели в: